Brahmanizm Hakkında Bilgi

Brahmanizm nedir, Brahmanizm Hakkında Bilgi kısaca

BRAHMANİZM

(Tarih)

Hindu toplumunun en hakim kastı olan Brahmanlar tarafından meydana getirilen ve geliştirilen bir dini inanış sistemidir.

Hinduların dinî inançları üç büyük ev­re gösterir. Birinci evre hakkında, toplu­ca “Veda” adı verilen kutsal yazılar saye­sinde bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu evre M.Ö. 2000-1000 yılları arasında devam etmiştir.

Kast sisteminde en yüksek yeri alan Brahmanlar (rahip ve aydınlar) Veda’lardaki sade din duygusu yerine son derece sistemli, askerî teşkilâta benzeyen bir din kurumu kurmuşlardır. M.Ö. 1000-800 yıl­larından itibaren dini inançlarına Brahmaniz adı verilmiştir.

Brahmanizm’de, Vedalar’da büyük rol oynayan tanrılar artık önemlerini kaybeder, bunların yerine Brahmanlar âdeta bir tanrı hüviyeti kazanır. Brahmanizm ruhların’tekrar dünyaya döneceğini insanların ancak Brahmalar sayesinde selâmete ulaşaca­ğını ileri sürer. Brahmanistler insan ruhu­nun ölümsüzlüğüne,imanın ilahî bir varlık olduğuna inanırlar.

M.Ö. 250’li yıllarda meydana gelen Manu’nun Kahun kitabı Brahmanizm’in kanu­ni cephesini temsil eder. Burada günlük hayatta nasıl hareket edileceği belirtilmiş­tir. Manu kanunlarında, putlar,yenecek ve yenmeyecek şeyler, suçlar ve bunlara ve­rilecek cezalar yazılıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir