Buluntu Nesne

Buluntu Nesne Nedir

Buluntu nesne, Fransızca objet trouvé, bir sanat yapıtında kullanılan ya da kendi başlarına bir sanat yapıtı düzeyine yükselti­len eski tramvay biletleri, kavanoz kapakları, yırtık gazete kâğıtları vb gibi sanayi artıkları ile çakıl taşları, kuru ağaç dalları vb gibi doğal nesneleri belirtmek için sanatta kullanılan tanımlama. Hazır nesne adıyla anılan sıradan, hiçbir özelliği olmayan seri üretim ürünleri karşısında buluntu nesneler “güzellik” ya da “tek olma” gibi nitelikler taşır. Çoğu kez kolaj ya da birleştirme tekniklerinde kullanılan buluntu nesnelerin, bir özelliği de, bir başlarına hiçbir değer taşımazken, yerleştirildikleri yeni bir resimsel ortamda sanatsal değer kazanmalarıdır.

Buluntu nesneleri yapıtlarında ilk kullanan M. Duchamp’tır. Daha sonra K. Schwitters ve P. Nash’in yanı sıra gerçeküstücüler, pop sanatçıları, yeni-dadacılar, yeni-gerçekçiler, hurda sanat ve yoksul sanat anlayışları doğrultusunda çalışan sanatçılar da yapıtlarında yer yer buluntu nesnelere yönelmiş­lerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir