Caracalla Hayatı

Caracalla Kimdir, Caracalla Hayatı Biyografi

Roma İmparatoru. Vatandaşlık hak­kından yararlananların sayısını ar­tırmıştır.

4 Nisan 188’de Lugdunum’da (Lyon) doğdu. 8 Nisan 217’de Mezopotamya’da Carrhae’de öldü. Asıl adı Marcus Aurelius Antoninus Bassianus’dur. Roma İmparatoru Kuzey Afrikalı Septimius Severus ve Suriye kökenli Julia Domna’nın oğludur. Doğduğun­da Suriye Güneş Tanrısı’nın rahibi olan dedesinin adı Bassianus’u aldı. 196’da Caesar unvanı ve Marcus Aurelius Antoninus adı verildi. 198’de Augustus unvanı alarak babasıyla aynı mertebeye yükseldi. Caracalla takma adı, desenini kendi çizdiği ve tüm Roma’da giyilmesini istediği bir pelerinden gelmek­tedir.

Annesi oğlunun en iyi biçimde yetişmesi için dönemin ünlü öğretmenlerini tuttu. Yunan hatiplerini ve trajedya yazarlarını öğrendi, Yunanlı oyun yazarı Euripides’den bölümler ezberledi. Buna karşın eği­timden ve eğitim görmüş olanlardan pek hoşlanmaz­dı. 14 yaşında imparatorluk muhafızlarının komutanı Fulvius Plautianus’un kızı Fulvia Plautilla ile evlendi. Daha sonra Plautianus’u hanedana suikast hazırladığı gerekçesiyle idam ettirdi, karısını da bir adaya sürgü­ne gönderdikten sonra öldürttü.

209’da Augustus unvanını alan küçük kardeşi Geta ile Caracalla arasında imparatorluğun yönetimi konusunda anlaşmazlık vardı. Babası Septimius Severus’un 211’de ölümü üzerine aralarındaki çekişme daha da arttı. İmparatorluğu ikiye bölme tasarısı anneleri tarafından kabul edilmedi. Sonunda Caracal­la Şubat 212’de Geta’yı öldürttü. Ertesi gün senatoyu toplayarak, kardeşinin kurduğu tuzaklardan söz açtı, genel bir af ilan edeceğini söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir