Cemal Uşşaki Kimdir

 Cemal Uşşaki Kimdir,Cemal Uşşaki Hayatı ve Biyografi

( ? – 1751 )

Türk, sufi. Uşşakiye tarikatının Ce- maliye kolunu kurmuştur.

Asıl adı Mehmed Cemaleddin’dir. Edirne’de doğdu, İstanbul’da öldü. Doğduğu kentte öğrenim gördükten sonra, Uşşakiye tarikatı şeyhlerinden Bağ­datlı Hamdi Efendi’ye halife oldu. Gülşeni tarikatı şeyhi Hasan Sezaî de yetişmesinde çok etkili oldu. 1742’de İstanbul’a geldi. Edirnekapı dışındaki Hara­mı Ahmet Paşa tekkesine şeyh oldu.

Uşşakiye tarikatının Cemaliye kolunu kurdu. Ünlü sufilerden Salahaddin Uşşaki’yi yetiştirdi. Uşşa kiler arasında pîri sani (ikinci pîr) olarak tanındı. Altmış yaş dolaylarında iken öldü.

Sanat amacı gütmeden yazdığı şiirleri bir Divan halinde toplanmıştır. Vahdet-i vücud (Varlık birliği) düşüncesini anlatan şiirleri de olmakla birlikte daha çok Tevhid (Birleme) düşüncesini işlemiştir. Divan’in ayrıca 94 beyitlik bir Uşşaki silsilenamesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir