Charles Frédéric Gerhardt Kimdir

Charles Frédéric Gerhardt Kimdir,Charles Frédéric Gerhardt Hayatı ve Biyografi

(1816-1856)

Fransız, kimyacı. Organik kimyaya bir sistematik kazandırmaya yönelik “tipler” kuramıyla tanınmıştır.

21 Ağustos 1816’da Strasbourg’da doğdu, 19 Ağustos 1856’da aynı kentte öldü. Kimya öğrenimine 1831’de Karlsruhe’de başlayan ve Leipzig’de sürdüren Gerhardt, 1836-1837 arası Giessen’de Liebig’in öğrencisi oldu. 1838’de Paris’e giderek Dumas’ın derslerini izledi ve asistanlığını yaptı. 1841’de doktorasını aldıktan sonra Montpellier Üniversitesinde çalışmaya başladı. Burada araştırma olanağı bulamadığından sık sık Paris’e giderek araştırmalarını Laurent ile sürdürdü. 1851’de Paris’e gitmesine izin verilmeyince istifa etti ve Paris’te özel dersler vererek çalışmalarını sürdürdü. 1854’de yeniden akademik yaşama dönen Gerhardt, Strasbourg Üniversitesinde kimya ve eczacılık profesörlüğüne getirildi.

Gerhardt 1853-1856 arası, Dumas’nın da benzer bir çalışmasından esinlenerek tipler kuramını geliştir­di. Çeşitli organik bileşikler ve türevleri arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik bu kuramında organik bileşikleri asgari sayıda inorganik “tipler”den oma- tim yoluyla türetilebilecek bileşikler olarak sınıflandırdı. Su,amonyak, hidrojen ve hidrojen klorür olarak aldığı inorganik tiplerdeki bir ya da daha fazla sayıdaki hidrojenin yerine konulacak organik grup­larla (köklerle), bilinen organik bileşikleri türetmek ve sınıflara ayırmak olanaklıydı. Örneğin aminler amonyaktaki hidrojenlerin oynatılmasıyla elde edilebiliyordu.

Gerhardt, özellikle benzeşikler ve tipler kuram­larıyla organik kimyanın gelişmesine önemli katkıda bulunmuş, ancak organik bileşiklerin yapısı ve sınıf­landırılması konusundaki görüşleri zamanla yerini, Kekule ve Couper gibi kuramcıların elementler ara­sındaki ilişkileri vurgulayan indirgemeci yaklaşımları­na bırakmıştır.

  • Eserleri (başlıca): Precis de chimie organique, 2 cilt, 1844-1845, (“Organik Kimya Özeti”); Traite de chimie organique, 4 cilt, 1853-1856, (“Organik Kimya Üstüne inceleme”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir