Charles Lalo Kimdir

Charles Lalo Kimdir, Charles Lalo Hayatı Biyografi

Fransız, estetikçi. Estetik sorunları­nın çözümünde Durkheim’ın top­lumbilim yöntemini uygulamakla ta­nınmıştır.

24 Şubat 1877’de Perigueux’de doğdu, 1 Nisan 1953’de Paris’te öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde gördükten sonra, Fransa’nın değişik üniversitelerinde matematik, doğa bilimleri, toplumbilim, fizyoloji ve estetik okudu. 1933’de Sorbonne’da profesör oldu. Fransız Estetik Derneği’nin başkanlığına getirildi. Durkheim’ın ilkel ve çağdaş toplumları açıklamada kullandığı gözlem ve karşılaştırmaya da yer veren araştırma yöntemini estetik sorunların çözümünde uygulama gereğini savundu.

Lalo’ya göre estetik sorunlarını toplumun bütü­nü içinde ele alarak açıklamaya çalışmak gerekir. Çünkü estetikle ilgili değerleri yaratan, onlara geçer­lik kazandıran, toplumun bağlı bulunduğu genel kurallardır. Estetik bu kurallara göre oluşur, biçimle­nir. Onu, öteki bilimlerden soyutlayarak incelemek, sorunlarına çözüm getirmez. Matematik, fizyoloji, toplum bilim, psikoloji arasında bulunan bağlantı, estetiği de kapsar.

  • Eserleri (başlıca): Introduction a l’esthetique, 1912, (“Estetiğe Giriş”); L’art et la vie sociale, 1921, (“Sanat ve Toplumsal Yaşam”), Estbetique de rire, 1949, (“Gülmenin Estetiği”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir