Christoph Gottfried Bardili Kimdir

Christoph Gottfried Bardili Kimdir, Christoph Gottfried Bardili Hayatı Biyografi

Alman filozof. Akılcı gerçekçiliğin ve Hegel’in geliştirdiği mantığın öncülerindendir.

Christoph Gottfried Bardili Blaubeuren’de doğ­du, Hergelstetten’de öldü. İçinde birçok din görevli­sinin bulunduğu eski bir aileden gelir. Leonberg’e giderek, filozof Schelling’in babası olan, amcasının yanında ilk eğitimini aldı. 1774’de Denkendorf’a ve 1776’da Maulbronn’a gitti. Maulbronn papaz okuluna yazıldı. Gerekli sınavı verdikten sonra, 1778’de, bir vakıf aracılığıyla, doğa bilimleri, felsefe ve tanrı bilim öğrenimini sürdürdü. 1783’de babasının görevli bu­lunduğu kilise çevresine döndü. Bu ortamı ve kilise­deki görevi yeterli bulmayınca felsefe çalışmalarına ağırlık verdi. Sonraki yıllarda felsefe profesörü olarak

Stuttgart’a çağrıldı. Okulun kapatılması üzerine, bir süre bu kentin gimnasyumunda görev aldı, en verimli çalışmalarını burada yaptı.

Bardili, Kant, Fichte ve Schelling idealizmine karşı çıkarak akılcı gerçekçilik akımını benimsedi. Alman felsefesinin idealist gidişinden tedirgin olarak, düşüncenin geniş çaplı bir çözümlemesinin yapılması gerektiğini vurguladı. Başyapıtı olan Grundlagerı derersten Logik’te, çalışmalarını mantık sorunları ve Almanya’da süregelen tartışmalardan doğan yanlışlık­lar ve eleştirel felsefe üzerinde yoğunlaştırdı.

Bardili, genelde Reinhold’un ortaya koyduğu akılcı gerçekçiliğe daha kolay kavranır bir biçim kazandırmaya çalıştı. Evrenin dış gerçekliğine dokun­mayan düşünür daha çok idealizme yönelik eleştiriler yaptı.

  • Eserleri: Allgememe praktische Philosophie, 1795, (“Genel Uygulamalı Felsefe”); Epochen der vorzüglicb- sten Philosophischen Begrıffen, 1798, (“En Önemli Felsefe Kavramlarının Doğduğu Dönemler”); Die Ursprung des Begriffs der Willensfreibeit, 1798, (“İstenç Özgürlüğünün Kökeni”); Briefe tiber die Ursprung der Metaphysik, 1798, (“Metafiziğin Kökeni Üstüne Mektuplar”); Grundriss der ersten Logik, 1800, (“ilk Mantığın Temeli”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir