Clark L. Hull Hayatı

Clark L. Hull Kimdir, Clark L. Hull Hayatı Biyografi

ABD’li psikolog. Güdüleme mekaniz­malarını vurgulayan davranışçı öğ­renme kuramı ve psikolojiye getirdiği matematiksel yaklaşımıyla tanın­mıştır.

Clark Leonard Hull 24 Mayıs 1884’de New York Eyaleti’nin Akron kentinde doğdu, 10 Mayıs 1952’de Connecticut Eyaleti’nin New Haven kentinde öldü. Michigan Üniversitesi’nden mezun olan Hull, 1918’de doktora derecesini aldığı Wisconsin Üniver­sitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1929’da Yale Üniversitesi’ne bağlı insan İlişkileri Enstitüsü’n­de üstlendiği araştırma profesörlüğü görevini ölünce­ye değin sürdürdü.

İlk araştırmalarını hipnotizma ve yetenek testleri üstüne yapan Hull, Yale’deki çalışmalarında öğrenme mekanizmalarını incelemeye ağırlık verdi. Bu dönem­de ABD’de öğrenme kuramlan birbirlerinden temelde farklı iki yaklaşıma dayalıydı. Bir yandan J.B. Watsön’ın öncülüğünü ettiği ve bir ölçüde E.R.Guthrie’nin katkıda bulunduğu davranışçı yaklaşım, kimi kuramcılara göre öğrenme mekanizmalarında önemli bir rol oynayan bilinci metafizik bir olgu olduğu gerekçesiyle yadsımakta, uyaran-tepki (etki-tepki) zincirlerine dayalı mekanik bir öğrenme kuramım psikolojinin temel taşı olarak vurgulamaktaydı. Öte yandan Tolman’ın öncülüğünü yaptığı bir başka yaklaşım ise, yalnız insanlarda değil, basit organizma­larda bile öğrenmenin bilimsel yanını vurguluyor, organizmaların davranışını “beklenti”, “bilimsel plan” gibi davranışçı okulun tümüyle dışladığı kavramlarla açıklıyordu.

  • Eserleri (başlıca): Aptitude Testing, 1928, (“Yetenek Testi”); Hypnosis and Suğgestibility, 1933, (“Hipnotizma ve Telkine Yatkınlık”); Principles of Behavior, 1943, (“Davranışın İlkeleri”); A Behavior System, 1952, (“Bir Davranış Sistemi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir