Claudius James Rich Kimdir

Claudius James Rich Kimdir, Claudius James Rich Hayatı Biyografi

İngiliz, gezgin. Babil kentinde ilk araştırmaları gerçekleştirerek Mezopotamya’daki arkeolojik çalışmala­rın başlamasına öncülük etmiştir.

28 Mart 178?’de Fransa’da, Dijon kentinde doğdu, 5 Ekim 1820’de İran’da, Şiraz kentinde öldü. Çocuklu­ğunu Bristol’da geçirdi ve özel bir öğrenim gördü. Üs- tün dil yeteneğiyle çeşitli Avrupa dillerinin yanı sıra çok genç yaşta Yunanca, Latince, İbranice, Arapça, Farsça ve Türkçe öğrendi. 1803-1807 arasında Yakın ve Ortado­ğu’da geziler yaptı. 1808’de İngiliz Doğu Hint Şirketi’ nin Bağdat temsilciliğine atandı. Bu görevini sürdürür­ken 1811’de Antik Babil kentinde ilk araştırmaları ger­çekleştirdi. Çivi yazılı tuğlalar, tabletler ve mühürlerden oluşan büyük bir koleksiyon oluşturdu. Çalışmalarının sonuçlarını içeren Memoir on the Rıtins of Babylon (‘ ‘Ba­bil Harabeleri Üzerine İnceleme”) adlı yapıtı 1815’de ya­yımlandığında büyük yankılar uyandırdı. Bu ve ölümün­den sonra yayımlanan başka yapıtları çok sayıda okurun ilgisini bu ülkelere çekti, birçok kez yeniden basıldı.

Rich, Irak, Suriye, Doğu Anadolu ve İran’daki Antik kentlere yaptığı uzun bir yolculuk sırasında, koleraya ya­kalanarak öldü. Ölümünden sonra British Museum’un satın aldığı koleksiyonu, müzenin Mezopotamya Bölü- mü’nün temelini oluşturdu. Mezopotamya’da Fransız ar­keologu Paul Emil Botta ve İngiliz meslekdaşı Henry Aus- ten Layard’ın gerçekleştirdiği ilk kazıların başlamasında Rich’in yapıtlarının katkısı büyük olmuştur.

Eserleri (başlıca): Memoir on the Ruins of Babylon, 1815, (“Babil Harabeleri Üzerine İnceleme”); Second Memoir on Babylon, 1818, (“Babil Üzerine İkinci İnceleme”); Narrati- ve of a Residence in Koordistan and on the Site of Ancient Niniveh, with journal of a Voyage Down the Tigris to Bagh- dad, and an Account of a Visit to Shiraz and Persepolis, (ö.s.), 2 cilt, 1826, (tıpkı basımı 1972), (“Kürdistan Bölgesinden Anlatılar ve Diclc’den Bağdat’a Bir Yolculuk, Ninuva, Şiraz ve Persepolis, Ziyaretleri”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir