Clemens Holzmeister Hayatı

Clemens Holzmeister Kimdir, Clemens Holzmeister Hayatı Biyografi

Avusturyalı mimar. Türkiye’de yap­tığı yapılarla tanınmıştır.

27 Mart 1886’da Tirol bölgesindeki Fulpmes kentinde doğdu, Salzburg’da öldü. Mimarlık eğitimi­ne Viyana Teknik Üniversitesi’nde başladı. 1913’de öğrenimini tamamladıktan sonra 1914’de kendi büro­sunu açtı. Aynı yd Viyana Teknik Üniversitesi’ne asistan olarak girdi ve 1919’da profesör oldu; Insbruck Devlet Sanat Okulu’na öğretim görevlisi olarak atandı. 1924’de Viyana Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü başkanlığına getirildi, çeşitli aralar­la bu görevini 1938’de değin sürdürdü. 1928-1932 arasında Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Sanat Akademisi’nde konuk öğretim görevliliğinde bulun­du. 1933-1937 arasında da Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nin rektörlüğünü yaptı.

Holzmeister ilk kez 1927’de Türkiye’ye çağrıldı, Ankara’da çeşitli yönetim yapılarının tasarımıyla görevlendirildi. 1939’da altı aylık bir süre için Bre­zilya’ya gitti ve burada dinsel yapıların tasarımıyla uğraştı. Avusturya’nın Almanya’ya katılmasını izle­yen yıllarda ülkesine dönmeyerek Türkiye’de kaldı ve 1940-1949 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mi­marlık Fakültesi’nde öğretim görevliliği yaptı. 1952’de Graz Teknik Üniversitesi ona onursal dok­torluk unvanı verdi. 1954’de ülkesine dönerek Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi oldu, 1955-1957 arasında da bu okulun rektörlüğünde bulundu. 1957’de Salzburg’a yerleşti, eğitim ve tasa­rım çalışmalarını bu kentte sürdürdü.

Bayındırlık çalışmalarının hızlandığı Cumhuriyet’inlik yıllarında Atatürk özellikle Ankara’nın çağ­daş bir kent görünümü almasını istiyordu. Bunun gerçekleşebilmesi için de mimarlık görüşünde bir değişiklik yapılması, sonradan 1. Ulusal Mimarlık akımı diye anılacak olan o günlerin geçerli üslubun­dan, yani çağdaş yapılarda tarihsel mimarlık öğeleri­nin kullanılmasından vazgeçilmesi gerekiyordu.

  • Eserleri (başlıca): Yapı: Krematoryum, 1922-1923, Viyana; Linzerstrasse Konut Yerleşmesi, 1924-1925, Viya­na; Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 1931-1932, Ankara; Bayın­dırlık Bakanlığı, 1932-1934, Ankara; içişleri Bakanlığı, 1932-1934, Ankara; Milli Savunma Bakanlığı1932-1934, Ankara; Genelkurmay Başkanlığı, 1932-1934, Ankara; Milli Eğitim Bakanlığı, 1932-1934, Ankara, sonra Ticaret Bakanlığı; Yargıtay, 1932-1934, Ankara; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1939-1963; Ankara; Festival Tiyatrosu ek yapıları, 1953-1960, Salzburg; Almanya Büyükelçiliği, (R.Gutbrod ile), 1965, Viyana. Kitap: Entmürfe und Zeichnungen, 1927, (“Tasarımlar ve Çizimler”); Bauten, Entıeürfe und Zeichnungen, 1937, (“Yapılar, Tasarımlar ve Çizimler”);1 Kirchenbau eıoig neu, Baugedanken und Beişpiele, 1951, (“Hiç Eskimeyen Kilise Yapıları, Yapı Üstüne Düşünceler ve Örnekler”); Clemens .Holzmeister, 1956.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir