Coğrafi Keşiflerin Osmanlıya Etkileri Kısaca

Coğrafi keşiflerin Osmanlı devleti açısından sonuçları, coğrafi keşiflerin önemi, bu yazımızda sizlere coğrafi keşiflerin osmanlı devletine etkileri hakkında önemli bilgiler sunacağız.

Coğrafi Keşifler, Avrupa’da yeni ticaret yollarının bulunması ve ekonomik hayatın canlandırılması amacıyla başlamıştır. İlk başlarda dini yaymak ve yeni yollar bulmak için başlayan keşifler daha sonra ekonomik alanda canlılık yaratılması için devam ettirilmiştir. Keşiflerin sonunda Osmanlı’ya ait toprakların önemi kaybolmuş, yeni ticaret yolları sayesinde ticaretin yönü değişmiş, siyasi ve hukuki üstünlük Avrupa’nın eline geçmiştir. Bu tarihten sonra Osmanlı’nın çöküşe geçtiği ve yıkılışının hızlandığı görülmektedir.

Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesi: Çin’den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi’nde iki kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından İstanbul’a ulaşıyordu. Diğer önemli bir yol olan Baharat Yolu ise Hindistan’dan başlıyor ve kuzeyde Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye’de son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri bu limanlardan aldıkları malları Avrupa’ya satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi: Orta Çağ’da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı. Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında Kudüs’ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla, güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz, doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri artmış, boş inançlar yıkılmıştır. Özellikle Venedikli seyyah Marco Polo doğu üzerine Çin’e kadar büyük bir seyehat yaptı (1271 – 1295). Bu seyehati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin hem zenginliklerini, hem de coğrafyasını anlattığı “Garibeler Kitabı” adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana getirmiştir.

images

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Yazımız Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir