Çorlulu Ali Paşa Kimdir

Çorlulu Ali Paşa Hakkında Bilgi, Çorlulu Ali Paşa Kimdir

Ali Paşa (Çorlulu) (d. 1669/70, Çorlu – ö. Aralık 1711, Midilli), Osmanlı sadrazamı. Askeri ve mali alanlarda yeni düzenlemeler yapmıştır.

Enderun’da yetişti. II. Mustafa’nın güveni­ni kazanarak silahdar oldu (1700). Bu görevi sırasında, saray protokolüne ilişkin bir yönetmelik hazırladı. Ama silahdarlığın yetkilerini genişletince, Sadrazam Rami Mehmed Paşa ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi, vezirlik rütbesi verip görünüşte onu yücelterek Enderun’dan uzaklaştırdılar (1703). Önce sadaret kaymakamlığına, III. Âhmed’in tahta çıkmasından sonra da Ha­lep beylerbeyliğine atandı. Ama İstanbul’da kubbealtı veziri olarak kaldı. 1704’te Sadra­zam Kalaylıkoz Ahmed Paşa tarafından Trablusşam beylerbeyliğine atanan Ali Pa­şa, sadrazam görevden uzaklaştırılınca gene kubbealtı veziri olarak İstanbul’a döndü ve rikâb-ı hümayun kaymakamı oldu. 3 Mayıs 1706’da da, III. Ahmed tarafından Baltacı Mehmed Paşa’nın yerine sadrazamlığa geti­rildi.

corlulualipasa

Mali alanda yeni düzenlemelere giderek saray harcamalarım kısıtladı; asker ocakla­rında denetim kurmaya ve disiplin sağlama­ya çalıştı. Orduyu ve donanmayı güçlendiri­ci önlemler alırken, dış siyasette de barışı korumaya özen gösterdi. Ama Poltava’da Ruslara yenilerek Osmanlı topraklarına sı­ğınan İsveç kralı XII. Karl’ı (Demirbaş Şarl) Rusya’ya karşı desteklemesi üzerine 16 Haziran 1710’da sadrazamlıktan alınarak Midilli’ye sürgüne gönderildi. 1711’de bura­da idam edildi.

Silahdarlığı Enderun âmirliğine dönüştü­ren Ali Paşa İstanbul’da Çarşıkapı’da bir cami ile bir külliye ve Tersane önünde bir başka cami, Çorlu’da da bir okul yaptırmıştır.

Çorlulu Ali Paşa Hayatı Hakkında Bilgiler Verdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir