D. H. Lawrence Hayatı

D. H. Lawrence Kimdir,D. H. Lawrence Hayatı ve Biyografi

İngiliz, romancı. Cinsellikten sanayileşmeye dek pek çok önemli çağdaş sorunu incelemiş ve roman sanatında yenilikler yapmıştır.

David Herbert Lawrence 11 Eylül 1885’de Not- tinghamshire bölgesindeki Eastwood kasabasında doğdu, 2 Mart 1930’da Fransa’da, Nice yakınlarında­ki Vence kasabasında öldü. Maden işçisi bir babayla, orta sınıftan öğretmen bir annenin ortanca oğluydu. Burslu olarak sürdürdüğü ortaöğrenimini on altı yaşındayken bıraktı. Kısa bir süre bir imalathanede kâtiplik yaptı. 1901’de geçirdiği ağır zatürreeyi atlat­tıktan sonra, Derbyshire ve Nottinghamshire bölgele­rindeki çeşitli ilkokullarda öğretmen yardımcılığında bulundu. 1906’da bir burs kazanarak Nottingham Üniversitesi’ne girdi, iki yıl okuyup öğretmenliküzerine kişiliklerini bulan bir dizi kadın kahramana rastlanır. Günahkâr Ruhlar’ ın Helena’sı gibi ilk üç romanındaki kadınlar hayal dünyasında dolaşırlar. Oğullar ve Sevgililer’deki Mi- riam’m da böyle olmasına karşılık Clara kendi cinsel uyanışından çok, romandaki otobiyografik erkek kahraman Paul’un cinsel olgunluğa erişmesine katkı­da bulunuşuyla öne çıkar. Yağmur Kuşağı’ndakı Ursula ile Anna, Women in Love’dskı (Âşık Kadın­lar) Gudrun, The Lost Girl’deki (Kayıp Kız) Alvina ve Lady Chatterley’in Sevgilisi’deki Connie ise, cin­selliği fark edip kadınlıklarının uyanmasıyla kişilikleri oluşan kahramanlardır. Lawrence cinsellik temasını kadın kahramanların görüş açısından vermeyi başarmıştır.

 

Lawrence’ın İngiltere’deki sınıfsal yapı ve kül­türlere karşı keskin bir duyarlığı vardır. Sağlam sosyolojik bilgisiyle toplumun her katından değişik insanları çok başarılı bir biçimde vermiştir. Çizdiği yerel tipleri hem yerel lehçeyle, hem de sınıflarına uygun bir dille konuşturmuş tur.

 

Eserleri (başlıca): Roman: The White Peacock, 1911

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir