Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri

Dede Korkut Hikayelerinin Önemi, Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri

Bu eser bize Türk milletinin örf, adet ve gelenekleri, inanış, değer yargıları, kültürü ve sosyal hayatı hakkında fikir veren bir belge niteliğindedir.

12,13 ve 14. Asırlarda Azerbaycan ile Anadolu’nun doğusunda yaşayan Oğuz Türklerinin Gürcüler, Abazalar, Trabzon Rumları ile yaptıkları savaşları ve Türk boylarının iç mücadelelerini konu alır.

Destandan hikayeye geçiş niteliğinde olan bu eseri halk hikayesi ile destan arasında bir tür olan destani hikaye diye belirtmek doğru olur.

Kahramanlar çoğunlukla destan kişilerine benzemektedir. Kahramanların yüzde doksanı beyler, hatunlar , bey oğulları olup yüksek soydan gelirler. Kişilerin bir kısmı insanüstü kuvvete sahiptirler.

Oğuz Türklerinin İslamiyeti yeni kabul ettikleri ve İslam dinini tam olarak öğrenemedikleri bir zamanda geçmektedir.

Hikâyelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatmaktadır.

Destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür. Milli destan ve halk hikâyesi özelliklerini taşımaktadır. Çok az yönüyle masalı da andırmaktadır.

Atasözü ve deyim niteliği taşıyan bir takım kalıplaşmış cümleler ve manzum söyleyişler sık sık tekrarlanmaktadır. Her hikaye bağımsız olmak beraber , çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut söz alır.

 

Dede Korkut Hikayelerinin Konusu Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir