Deli Hasan Paşa Kimdir

Deli Hasan Paşa Hayatı, Deli Hasan Paşa Kimdir

Deli Hasan Paşa (ö. 1606, Belgrad), Osmanlı yönetimine karşı düzenlediği ayak­lanmalarla tanınmış devlet adamıdır.

Celali ayaklanmacılarının önderi olan ağa­beyi Karayazıcı’nın Ağustos 1601’de Sokolluzade Hasan Paşa’ya yenilip, kaçtığı Canik Dağlarında öldürülmesi üzerine Celalilerin başına geçti. Yularkapı, Şahverdi ve Tavil Ahmed gibi başka Celali önderleriyle birle­şerek Sokolluzade Hasan Paşa’mn güçlerini Tokat’ta kuşattı. Osmanlı ordusunun yenil­gisi, Sokolluzade’nin öldürülmesiyle sonuç­lanan çatışmadan sonra Tokat’ı yağmalayıp Ankara’ya kadar ilerledi. Oradan Kütahya’ ya yöneldi, kenti ele geçirip yaktı.

O sırada Avusturya seferi ile uğraşan Osmanlı yönetimi Celalilerle anlaşma yolu­na gitti. Deli Hasan da bu durumu değerlen­direrek kethüdası Şahverdi’yi İstanbul’a gönderdi ve sadrazam Yemişçi Hasan Paşa’ dan bağışlanmasını diledi. Bu isteği kabul edildi ve kendisine Bosna beylerbeyliği ve­rildi. Bazı yandaşları de sancakbeyi yapıldı. Deli Hasan Paşa, baskıcı tutumu nedeniyle bir süre sonra tepkilerle karşılaşınca bu kez Temeşvar beylerbeyliğine atandı. Aynı tu­tumunu orada da devam ettirdi; cezalandırılacağından korkarak kaçtığı Belgrad’da, Rumeli beylerbeyi Tiryaki Hasan Paşa tara­fından öldürtüldü. Deli Hasan’la birlikte Rumeli’ ye geçen Celaliler, ayaklanmalarını orada da devam ettirdiler. Anadolu’daki Celalilerin başına Hasan Paşa’nın adamla­rından Tavil Ahmed geçti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir