Dertli Aşık Kimdir

Dertli Aşık Kimdir, Dertli Aşık Hayatı Biyografi

Türk halk şairi. 19.yy halk şiiri gele­neğinin son dönem ustalarındandır.

Bolu’nun Çağa bucağına bağlı Şahnelar köyünde doğdu. Gerçek adı İbrahimdir. Çocukluğu, köyünde çobanlık yapmakla geçti. Babasının ölümü üzerine tarlalarına zorba bir ağa el koyunca, köyünde barına­madı. Yakın bir köyde yaşayan bir akrabasına sığındı. Burada da kakmayınca İstanbul’a, oradan da Konya’ ya gitti. Üç yıl kahveci çıraklığı yaptı. Daha sonra gittiği Mısır’da on yıl kaldı. Köyüne dönme olanağı bulunca evlendi. Geçimini, âşık kahvelerinde saz çalıp türkü (şiir) söylemekle sağladı. İki oğlu oldu. Geçim sıkıntısı ve yoksulluk yüzünden gene köyünden ayrılıp 1826’da İstanbul’a gitti. Aşık kahvelerindeki söyleyişlere katıldı, ünlendi. Yazdığı şiirlerden dolayı II. Mahmud tarafından ödüllendirildi. Köyünün bağlı bulunduğu Çağa bucağına, topraklarını elinden alan ağanın yerine ayan olarak atandı. Topladığı vergilerin bir bölümünü kendi üzerine geçirdiği için bu görevin­den alındı. Bu olay sonrası, gene yoksul yaşamına döndü. 1840’ta boğazını keserek intihar etmek istedi. Şiirlerinde daha önce Lüfti mahlasım kullanırken, bu olaydan sonra Dertli mahlasını aldığı söylenir. Yaşa­mının son yıllarını Ankara’da geçirdi. Himayesinde bulunduğu Alişan Bey’in yanında öldü. Yakın za­manda, Gerede yolu üzerinde adına bir anıt mezar yapıldı.

Döneminin ünlü bir âşığı sayılan Dertli, hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazdı. Tasavvuf ve Divan şairlerine eğilim duydu. Aruzla yazdığı şiirlerinde Fuzuli’nin öbür şiirlerinde ise Gevheri ve Âşık Ömer’in etkisi görüldü. Duygularını lirik bir düzeyde dile getirdiği şiirlerinde başarılı oldu. Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar kullandı.

Halveti tarikatine girdiği öne sürülürse de, nefes ve devriyelerinde Bektaşi inancına eğilimini dile getiren temaları işlediği görülür. Divan’ı taşbaskısı olarak birçok kez basılmıştır.

  • Eserleri (başlıca): Bolu’lu Dertli Divanı-Hayatı ve Şiirleri, H.N. Okay (der.), 1958.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir