Diadokos Proklos Kimdir

Diadokos Proklos Kimdir, Diadokos Proklos Hayatı Biyografi

Bizanslı filozof. Yeni-Platonculuk’a Skolastik bir nitelik kazandırmaya çalışmış, düşüncelerini matematik ilke­lerine göre açıklama yöntemini benim­semiştir.

Constantinopolis’de (İstanbul) doğdu, Atina’da öldü. Bir süre doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra İskenderiye’ye giderek filozof Olimpiodoros’un öğren­cisi oldu, ondaıı matematik, gök bilim okudu, yeniden Constantinopolis’e döndü, felsefe çalışmalarını sürdür­dü, daha sonra Atina’ya yerleşip Yeni-Platoncu filozofların çevresine girdi.

Ölünceye değin burada kalan Proklos, Atina’daki Yeni-Platoncu okulun başına geçerek öğretiyi geliştirmeye çalıştı, özelikle müzik, dil bilgisi, retorik, politika sorunları üzerinde durdu, Platon, Pythagoros ve Aristoteles gibi filozofların görüşlerini, karşılaştırmalı bir yöntemle inceledi. Bir süre Gizemcilik’le ilgilendi, çok tanrıcı dinlere değin araştırmalara koyuldu.

Proklos’un yaşamında söylence­lerin, gizli güçlerle ilgili inançların, geleceği öğrenme eğilimlerinin geniş bir yeri vardı. Kimi felsefe tarihçileri, onun bu çelişik davranışlarının sık sık geçirdiği bunalımlardan, tutkularına egemen olmak için uygula­dığı ağır yaşama yönteminden kaynaklandığını ileri sürerler.

Proklos, önce Platon’un etkisinde kalmış, onun Tanrı, evren, bilgi ve tin konularını içeren görüşlerini benimseyerek Yeni-Platonculuk’la uzlaştırmaya giriş­miştir. Düşüncelerini Tanrı sorunu üzerinde odaklaştı ışınlarıyla gerçekleştirilebilmiştir. Laser ışınları­nın radyo dalgaları gibi modüle edilebilmesi, yani konuşma, müzik ya da görüntünün bu ışınlarla iletilebilmesi de haberleşme alanında çok büyük olanaklar sağlamıştır.

Kuramsal olarak, bugün yeryüzünde kullanılmakta olan tüm radyo kanalları tek bir laser ışını üzerine yerleştirilebilir. Birkaç yıl önce kullanıma sunulmuş olan laserli pikaplar ise, çok üstün nitelikli ses üretiminin yanı sıra, plak yüzeyin­deki kayıt izlerinin aşınması gibi bir sakıncayı da tümüyle ortadan kaldırmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir