Dil Nedir

Dil nedir ? Dil, ses, kelime ve cümlelerden kurulu bir anlaşmalar sistemidir. Günlük hayatta önemli bir yer tutan bu anlaşmalar sisteminde, her kelime bir şifre gibi belli bir varlığı veya kavramı karşılar ya da görev üstlenir.

İnsanların anlaşmaları, duygu ve düşüncelerini ifade etme gücü, dil ve davranışlarıyla ortaya çıkar. İşte bu özellikler ve düzen, insanları belli anlaşmalar zinciri etrafında bir araya getirmiştir. Bu anlaşmalar sistemi insanı diğer yaşayanlardan ayıran ve üstün kılan niteliktir. Çünkü dil. düşünceye dayanır. Düşünmek ise insanın ve insan olmanın en önemli özelliğidir.

Dil, oluşumu, gelişmesi ve kendi içinde meydana getirdiği değişimleri bakımından canlı bir varlık gibidir. Dil, tarihi gelişimi içinde ses, şekil, çekim, kelime ve cümlelerin kullanılışları bakımından sürekli bir değişim içindedir. Bunu dilin hem yazılı hem sözlü cephesinde görmek mümkündür.

Dillerin Doğuşu

İnsanlar, tarihin başlangıcından bu yana bir arada yaşaya gelmiştir. Bu birliktelikte, anlaşma aracı olarak kullandıkları dil, basit hayat şartlarında mutlaka daha sade ve sınırlı bir dildi. Hayat şartlarının ağırlaşması ve giderek karmaşıklaşması ise dili genişleterek geliştirmiş olmalıdır. Dil, doğuşu bakımından gizli şifreler sistemi olarak karşımıza Çıkar. Bu şifreler sistemi, milletlere özgü bir şekilde gelişme göstermiş ve böylece diller ortaya çıkmıştır. Dilin başlangıcı için dilbilimcilerin farklı görüşleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir