Douglas Hyde Kimdir

Douglas Hyde Kimdir, Douglas Hyde Hayatı Biyografi

douglasİrlandalı devlet adamı, yazar ve araş­tırmacı. 1938-1945 arasında İrlanda’ nm ilk devlet başkanı olarak görev yapmıştır.

İrlanda dilinde Dubhiglas De Hide olarak anılan Hyde, 17 Ocak 1860’ta Roscommon Konduğu’na bağlı Frenchpark’ta doğdu, 12 Temmuz 1949’da Dublin’de öldü. 1884’de Dublin’deki Trinity College’ı bitirdi ve İrlanda dili ve edebiyatı üzerinde çalışmaya başladı. 1893’de The Love Songs of Connacht (“Con- nacht’tan Aşk Şarkıları”), 1899’da A Literary History of Ireland (“İrlanda Edebiyat Tarihi”) adlı kitaplarını yayımladı.

1893’de Gael Birliği’ni kurdu ve 1915’e değin bu kuruluşun başkanlığını yaptı. Hyde’m, siyasetten uzak tutmaya çalıştığı Gael Birliği’nin amacı, yok olmakta olan İrlanda dilini, kültürünü vç gelenekleri­ni koruyup gelişrirmekri. İrlanda dilinin okul programlarından çıkartılmasına şiddede karşı çıktı. 1908’de yeni kurulan İrlanda Ulusal Üniversitesi’nde çağdaş İrlanda dili profesörlüğüne getirildi ve bu görevini 1938’de değin sürdürdü. Bu dönemde İrlanda dilinin üniversitelerde zorunlu ders olarak okutulması için çalıştı. 1915’de ulusal bağımsızlık ilkesi Gael Birliği’ nin amaçları arasına alınınca istifa etti.

  • Eserleri (başlıca): The Love Songs of Connacht, 1893, (“Connacht’tan Ajk Şarkıları”); A Literary History of Ireland, 1899, (“irlanda Edebiyat Tarihi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir