Dünya Ne Zaman ve Nasıl Meydana Geldi

Dünya Ne Zaman ve Nasıl Meydana Geldi Hakkında , Dünya Ne Zaman ve Nasıl Meydana Geldi , Dünya Ne Zaman ve Nasıl Meydana Geldi İle İlgili Bilgiler

Yaşadığımız dünya güneş sisteminin oluşma esnasında adeta kızgın bir gaz kütlesiydi Belli zaman sonra eksin etrafındaki dönüşünün etkisiyle dışarıdan içeriye doğru soğumuş, bu şekilde iç içe geçmiş farklı sıcaklık katmanları oluşmuştur Günümüzde ise iç bölgelerde sıcaklık korunmaktadır Dünyanın oluşumundan günümüze kadar gelen zaman ve dünyanın yapısı jeolojik zamanlar yardımı ile belirlenmektedir

Jeolojik Zamanlar

Ortalama 4,5 milyar yaşında bulunan dünya günümüze kadar birçok değişik evrelerden geçmiştir Jeolojik zamanlar isimi verilen bu evrelerin herbir tanesinde değişik canlı türü ve iklim koşulları görülmektedir
Dünyanın yapısını incelemekte olan jeolojik bilimi, jeolojik zamanların belirlenme aşamasında fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılmaktadır

Jeolojik Zamanlar Şu Şekilde Sıralanır
Dördüncü Zaman
Üçüncü Zaman
İkinci Zaman
Birinci Zaman
İlkel Zaman

İlkel Zaman
Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır
İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir
Zamanın önemli olayları :
Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı
En eski kıta çekirdeklerinin oluşumu
İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır

Birinci Zaman (Paleozoik)
Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır Birinci zamanın yaklaşık 375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir
Zamanın önemli olayları :
Kaledonya ve Hersinya kıvrımlarının oluşumu
Özellikle karbon devrinde kömür yataklarının oluşumu
İlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı
Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı
Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir

İkinci Zaman (Mezozoik)
Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır
Zamanın önemli olayları :
Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi
Kimmeridge ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu
İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinazordur

Üçüncü Zaman (Neozoik)
Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır Üçüncü zamanın yaklaşık 63 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir
Zamanın önemli olayları :
Kıtaların bugünkü görünümünü kazanmaya başlaması
Linyit havzalarının oluşumu
Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması
Alp kıvrım sisteminin gelişmesi
Nümmilitler ve memelilerin ortaya çıkışı
Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nummilit, hipparion, elephas ve mastadondur

Dördüncü Zaman (Kuaterner)
Günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı ve hala sürdüğü varsayılan jeolojik zamandır
Zamanın önemli olayları :
İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması

İnsanın ortaya çıkışı
Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır

Dünya Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu – Dünyanın Kuruluş Tarihi

 

Dünya Ne Zaman ve Nasıl Meydana Geldi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir