Duyarsızlaştırma Nedir

Duyarsızlaştırma Tedavisi Nedir, Duyarsızlaştırma nedir nasıl yapılır

Duyarsızlaştırma, alerji yapan kimi maddele­rin (örn. çiçektozu, toz) neden olduğu saman nezlesi, astım gibi rahatsızlıkları, giderek artan dozlarda duyarsızlaştırıcı madde şırın­ga ederek ortadan kaldırmayı amaçlayan tedavi yöntemidir. Alerjiye neden olan mad­deler (antijen), arıtılarak bazik tampon çözeltiye eklenir. Çözeltinin şırınga edildiği bölgede iltihap oluşmasını engellemek için bu karışıma çoğu kez adrenalin de katılır. İlk dozlar düşük miktarda antijen içerirse de tedavi ilerledikçe miktar artırılır. Saman nezlesinden yakınanlar için üç aylık tedavi genellikle yeterli olurken astımlılar için daha uzun bir program gereklidir.

Duyarsızlaştırma tedavisi saman nezlesi olanların yaklaşık yüzde 80’inde, astımlıla­rın ise yüzde 90’ında başarılı olur; ayrıca az sayıda maddeye karşı alerjisi olan kişilerde daha etkilidir. Düzelmeyi, tedaviden sonra serumda ortaya çıkan ve alerji yapan anti­jenlerle (alerjen) birleşen özel antikorların sağladığı düşünülmektedir. Bu birleşme alerjenin deride bulunan antikorlarla birle­şerek alerji tepkimesine neden olmasını önler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir