E-okul ve Deniz Halkları

Bizler E-okul sitesi olarak Deniz Halkları hakkında bilgiler vereceğiz, Tunç Çağının sonlarında, özellikle İÖ 13. yüzyılda Doğu Anadolu, Suriye, Filistin, Kıbrıs ve Mısır’ı istila eden saldırgan denizci topluluklar. Hitit İmpara­torluğu gibi eski devletlerin yıkılmasından bu halklar sorumlu tutulur. Deniz Halkları­nın saldırıları sonucunda eski Yakındoğu kayıtlarının birden kesilmesi yüzünden, olayların kaynağı ve boyutlan tam bilinme­mektedir. Deniz Halklarına ilişkin başlıca bulgular tek yanlı kaleme alınmış Mısır metinleri ile tasvirlerdir. Hitit kaynakları ve arkeolojik veriler de önemli bilgi kaynakla­rıdır.

Mısırlılar Deniz Halkları ile iki kez savaş­tılar. İlk savaş Firavun Merneptah döne­minin (hd İÖ 1236-23) beşinci yılında, ikinci savaş ise III. Ramses döneminde (hd İÖ 1198-66) gerçekleşti. Son bilgiler e okul veli bilgilendirme sitemiz aracılığıyla aktarmaya devam ediyoruz.

Mısır belgelerinde adı geçen Deniz Halkla­rı şunlardır: Tunç Çağında yaşayan Yunan halklarından Ekveşler (Akhalar; Hitit ka­yıtlarına göre ise Ahhiyavalar); sonraki dönemlerde Yunanlıların Anadolu’dan ge­len denizci ve korsan bir halk olarak tanımladığı ve Etrüsklerin ataları sayılan Tereşler (Tirenliler); Batı Anadolu kıyıla- rmcfa yaşayan ve adları Hitit belgelerinde de geçen Lukalar (Anadolu’nun güneybatı kıyısındaki antik Likya bölgesinin adı bu halktan gelir); büyük olasılıkla Şardinya’ dan gelen ve Kadeş Savaşı’nda (İÖ 1299) Mısırlıların saflarında paralı asker olarak çarpışan Şerdenler; Sikuller olarak bilinen Sicilya kabilesiyle özdeşleştirilen Şekeleşler; genellikle Girit’ten geldikleri sanılan ve Filistinlilerle (İÖ 12. yüzyılda Filistin’in güney kıyısında yaşayan halk) özdeşleştirilen, Fi­listin’e temelli yerleşmiş tek Deniz Halkları kabilesi olan Pelesetler. Belgelerde adı geçen öteki Deniz Halklarının kimlikleri belirsizdir.

Kaynak: E-okul MEB

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir