Ebubekir Zekeriya Razi Hayatı

Ebubekir Zekeriya Razi Kimdir, Ebubekir Zekeriya Razi Hayatı Biyografi

İranlı filozof ve bilgin. İslam düşünce­sinde Doğacılık’ın kurucusudur.

İran’ın Rey kentinde doğdu, öldüğü yer bilinmi­yor. Önce müzikle ilgilendi, sonra Bağdat’a giderek çağın ünlü bilginlerinden Ali b. Sehl b. Rabban’dan tıp öğrenimi gördü. Bir süre Rey hastahanesi baş hekimli­ğinde bulunduktan sonra Bağdat hastanesi baş hekimli­ğine atandı. Doğu İslam ülkelerinde, birkaç yıl süren, gezilere çıktı, Samani Hükümdarı Mansur b. İshak’ın ilgisini çekince saraya çağrıldı. Orada düzenlenen bilimsel toplantı ve tartışmalara katıldı. Bilgisinin genişliği, düşüncelerindeki kesinlik ve açıklık, benimse­diği bilimsel çalışma yöntemi nedeniyle ilgi çekti, çağının en gözde bilginleri arasında yer aldı.

Razi tıp, müzik, matematik ve kimya konularında, Us, bilgi çağına göre, etkili çalışmalar yaptıktan sonra, kendini ve beş ilke felsefeye verdi. İslam düşüncesini ana kaynaklarından öğrenme gereğini duyarak Anadolu-Yunan felsefesini, eski Hint ve İran uygarlık ürünlerini inceledi. Özellikle Hippokrates, Galenos, Pythagoras, Thales, Anaksagoras ve Anaksimenes gibi düşünürler üzerinde araştırma­lara girişti. Bu çalışmalan onu bilginin kaynağı sorunuyla karşı karşıya getirdi. Razi’ye göre insanı anlamanın birinci yolu, onu düşünen bir varlık olarak, yaşamı içinde incelemektir. Bu inceleme de deney ve gözlem yöntemiyle başarıya ulaşabilir. Çünkü bilginin kaynağı duyulardır, duyular ise deney ve gözlemin konusu olan dış evrenle ilgili izlenimlerin almış odağıdır. Dış evren maddedir ve gerçektir, tin ile Tanrı bu evrenin dışındadır. Varlık bütününü oluşturan beş ilke vardır.

Eserleri (başlıca): El-İlmü’l İlahi, yazma (“Tanrı Bil­gisi”); El-Havi, yazma (“Kuşatan”); Kitab fi’t-Tıbbı’r- Ruhâni, yazma (“Tinsel Hekimlik Kitabı”); Taksimü’l-Ilel, yazma (“Nedenlerin Bölümlenmesi”); El-Taksim ve’l-Tas- cir, yazma (“Hastalıkların Nedenleri ve Sağıltım Yollan”); Menafîu’l-Edviyat ve Mazarr, yazma (“İlaçların Yararları ve Zararları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir