Edebiyatta Bent Nedir Örnekleri

Bent Hakkında Bilgi, Edebiyatta Bent Nedir Örnekleri

Bent edebiyatımızda kullanılan bir nazım birimidir. Üç ve üçten fazla dizeden meydana gelen nazım birimine bent adı verilmektedir. Bent nazım birimi ile yazılmış şiirlere şu örnekler verilebilir:

KARANFİL

Yârin dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil

Rûhum acısından bunu bildil

 

Düştükçe vurulmuş gibi yer yer

Kızgın kokusundan kelebekler

Gönlüm ona pervane kesildi

Ahmet HAŞİM

ŞEVKİ YOK

Gül hazîn… sünbül perîşan… Bâğzârın şevki yok..
Derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok..
Başka bir hâletle çağlar cûybârın şevki yok..
Âh eder, inler nesîm-i bî-karârın şevki yok..
Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok!

Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin.
Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin.
Meh bile gayretle âğûşunda ağlar hâlenin!
Gönlüme te’siri olmaz âteş-i seyyâlenin.
Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok!

Recaizade Mahmut EKREM
Bent Nedir Örnekler Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

One thought on “Edebiyatta Bent Nedir Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir