Edebiyatta görülen akımlar

Edebiyatta görülen akımlar Hakkında , Edebiyatta görülen akımlar , Edebiyatta görülen akımlar İle İlgili Bilgiler

Sanat ve edebiyatın yüzyıllar boyu süren gelişmesine bakıldığında bu gelişmenin içinde yeşerdiği toplumun yapısındaki gelişme ve değişmelerle sıkı bir ilişki içinde olduğu görülür

Düşünce sistemleri de toplumsal gelişmeye denk düştüğü zaman bu gelişmenin önünü açan, onu hızlandıran bir rol oynar Bu nedenle sanat ve edebiyatın iki ayağı vardır: Düşünce sistemi ve toplumsal yapı
Bu iki ayağın denk basması, sanat ve edebiyatta ortak duyarlıklar, görüşler ve anlayış sistemleri oluşturur İşte, sanat ve edebiyatımızdaki bu ortak sistemlere akım denir

Toplum yaşamındaki gelişme ve değişmeler düşünce sistemine (felsefeye) ve oradan sanat-edebiyata yansır ve sanatçılar yeni anlayışlara yönelir Her akım böyle bir arayışın sonunda ortaya çıkmış, değişen değerler sistemi, akımların birbirini çoğunlukla tepmesini, bazen de aşmasını getirmiştir

Avrupa kaynaklı belli başlı sanat ve edebiyat akımlarının belirgin izleri, en çok şiir, öykü, roman ve tiyatroda görülür

Ortaya çıkış sırasına göre edebiyat alanında görülen akımlar;

Klasizm ( Kuralcılık )
Romantizm ( Coşumculuk )
Realizm ( Gerçekçilik )
Parnasizm
Natüralizm ( Doğalcılık )
Sembolizm ( Simgecilik )
Empresyonizm ( İzlenimcilik )
Dadaizm
Neoklasizm
Sürrealizm ( Gerçeküstücülük )
Egzistansiyalizm ( Varoluşçuluk )
Fütürizm ( Gelecekçilik )
Letrizm ( Harfçilik )
Kişiselcilik

Edebi akımlar nelerdir – Edebiyat alanında görülen akımlar
Edebi Akımlardan Örnekler ve Edebi Akım Çeşitleri

 

Edebiyatta görülen akımlar Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir