Edmund Cartwright Kimdir

Edmund Cartwright Kimdir,Edmund Cartwright Hayatı ve Biyografi

(1743-1823)

İngiliz din adamı ve mucit. Buhar makinesini dokuma tezgahlarına uygulamıştır.

24 Nisan 1743’te Nottinghamshire’daki Marn- ham’da doğdu, 30 Ekim 1823’te Hastings’de öldü. İngiliz siyaset adamı John Cartwright’m (1740-1824) kardeşidir. Öğrenimini, Wakefield Grammar School’ dan sonra, 14 yaşındayken girdiği Oxford Universi- tesi’nde sürdürdü. Mezuniyetten sonra bir süre daha Oxford’da kaldıysa da din adamlığını yeğleyerek ilk önce Brompton’da papazlık yaptı, 1779’da da Leices- tershire’da görev aldı. Buradaki görevinin yanı sıra, şiir yazıp yayımladığı gibi kilisenin vakıf arazisinde tarımla ilgili çalışmalar da yaptı. Cartsvright, 1784’te Matlock’a yaptığı bir gezi sırasında gördüğü Ark- wright’ın iplik bükme işletmesinden etkilenip doku­ma tezgâhlarına büyük bir ilgi duyunca, yaşamının geri kalan kısmım dini görevlerinin yanı sıra, başta dokuma tezgâhları olmak üzere çeşitli sanayi alanla­rındaki buluş ve çalışmalarına adadı. 1786’da Lincoln

Katedrali’ne atandı. Bu görevi ölünceye değin sür­dürdü.

Cartwright, Sir Richard Arkwright’ın iplik bükme işletmelerinden esinlenerek, 1785’de buhar makinesini dokuma tezgahlarına uyguladı. Enli kumaş dokumak amacıyla geliştirdiği buharla işleyen tezgâh iki kişi tarafından çalıştırılabiliyordu, ancak gerek dokuma hızı gerekse ae maliyet açısından o gün kullanılan diğer makinelerden pek de üstün değildi. Ayrıca düzensiz hareketlerle çalışan makine, ancak kaba kumaşları dokumaya elverişliydi. Cartwright makinesini daha da geliştirip iki ayrı patent almasına karşın, Manchesterli tüccarlar bu buluşla pek fazla ilgilenmeyince, 1786’da Donchaster’de bir iplik bükme ve dokuma fabrikası kurdu. Burada kullandığı makineler modern dokuma makinelerinin öncüsüy­dü. Zamanla Cartwright’ın dokuma makinelerinin kullanımı yaygınlaştıysa da kendi fabrikası, makinele­rin yerlerini almalarından korkan işçiler tarafından yakıldı. Avam Kamarası 1809’da iflas eden Cart- wright’a dokuma alanındaki katkılarından dolayı 10.000 sterling tutarında ödül verdi.

Dokuma alanındaki bir başka önemli buluşu da yün tarama makinesidir. El ile taramaya göre çok daha hızlı iş görebilen bu makinenin ilk patentini 1789’da alan Cartwright bu buluşunu da gereği gibi değerlendiremedi. Diğer buluşları arasında, tuğla ve halat makineleri ile su yerine alkol ile çalışan buhar makinesi sayılabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir