Edmund Husserl Hayatı

Edmund Husserl Kimdir, Edmund Husserl Hayatı Biyografi

Alman, filozof. Görüngü bilim’in ku­rucusudur.

8 Nisan 1859’da Moravya’da Prossnitz’de doğdu, 27 Nisan 1938’de Freiburg’da öldü. 1876’da Gymna- sium’u bitirdikten sonra Berlin ve Viyana üniversite­lerinde fizik, matematik, gök bilim ve felsefe okudu. 1882’de Viyana Üniversitesi’nde felsefe doktoru sanı­nı kazandı. Bir süre Berlin Üniversitesi’nde ünlü matematikçi Kari Weierstrass’ın yanında asistan ola­rak çalıştı. 1883’de matematiksel çözümlemeler içeren çalışmalarıyla üne kavuştu. Brentano ile felsefe ve ruhbilim konularında çalışmak üzere Viyana’ya, 1886’da Halle’ye ruhbilimci Cari Stumpf’un yanına gitti. 1887’den 1901’de değin öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1901-1916 arası matematikçi David Hilbert’in çağrısı üzerine Göttingen Üniversitesi’nde felsefe ve matematik okuttu. Bu süre içinde W.Dilthey ve M.Scheler gibi filozoflarla ilişki kurdu. 1916’dan, emekliye ayrıldığı 1928’de değin Freiburg Üniversitesi’nde ordinaryüs profesör olarak görevini sürdürdü.

Husserl’in felsefeye karşı ilgisi matematik alanın­daki çalışmalarını sürdürdüğü yıllarda başlamıştır. Ancak bu başlangıç felsefenin matematikten kaynak­landığı anlamına değil,!, felsefenin öteki bilimlerden bağımsız bir varlık alanını konu edindiği anlamına gelir. Husserl için önemli olan daha önceki felsefe çığırlarından birine bağlanmadan, felsefeyi başka bir bilimin buyruğu altına sokmadan, özgün bir araştır­ma dizgesi durumuna getirmekti. Bu anlayışla yola çıkan düşünürün ilk işi de, kendi geliştirmeye çalıştığı yeni bir yöntemle, felsefenin bağımsız bir varlık Felsefe alanını içerdiğini ileri sürmek oldu. Ona göre felsefe- anlayışı nin nesnelerden (Sachen) oluşan, kendine özgü bir alanı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir