Eduard Buchner Kimdir

Eduard Buchner Kimdir, Eduard Buchner Hayatı Biyografi

Alman, kimyacı. Alkolik fermentleşmenin fizyolojik değil kimyasal bir süreç olduğunu göstererek 1907’de Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır.

20 Mayıs 1860’ta Münih’te doğdu. Eski bir Bavyera ailesinden gelen Buchner’in babası Ernst adli tıp ve kadın doğum profesörüydü. Daha sonra bakteriler ve gammaglobülin üzerine araştırmalar yapacak olan ağabeyi Hans (1850-1902) ise kimya ile uğraşıyordu ve Buchner’in bu konuya ilgisini uyandı­ran da o oldu. Münih’te Technische Hochschule’deki kimya eğitimine maddi zorluklar yüzünden bir süre ara verdikten sonra yine aynı kentteki Bavyera Bilimler Akademisinde Adolf von Baeyer ile çalışma­ya başladı.

Bir yandan da Kari von Naegeli’nin denetimindeki Bitki Fizyolojisi Enstitüsünde fer­mentler üzerine araştırma yapıyordu. 1888’de doktorasını aldı; 1890-1893 yıllarında Baeyer’in asistanı olarak çalıştı. 1895’de Kiel Üniversitesinde profesör­lüğe getirildi. 1898’de Berlin’deki Ziraat Koleji’nde genel kimya profesörü ve Fermentleşme Enstitüsün­de yönetici olan Buchner, 1907’de hücresiz fermentleşme üzerine çalışmasıyla Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. 1909’da ise Breslau Üniversitesinin fizyolojik kimya kürsüsüne getirildi. I.Dünya Savaşı sırasında Romanya cephesinde çarpışırken 11 Ağustos 1917’de bir şarapnel yarası nedeniyle öldü.

Fermentleşmenin biyokimyasal bir sorun olarak ele alınması Buchner’in zamanında yeni bir olaydı. Şarap ve ekmek yapımında fermentleşme yüzyıllar­dan beri kullanılmasına karşın, organik maddelerde bu değişimi yaratan mayaların elde edilmesi ancak 19.yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşti. Bu dönemde bilim dünyasında fermentleşme konusunda dirimselci ve mekanik olmak üzere iki karşıt görüş vardı.

Dirimselci görüş, yaşamın kendi özel kuralları oldu­ğunu ve cansız maddelerin incelenmesiyle elde edilen fermentleşme bulgularının canlı maddelere uygulana­mayacağını ileri sürüyordu. Buna karşılık mekanikçi görüşü temsil eden Liebig, mayanın bir çürüme süreciyle şeker moleküllerini alkol ve karbondiokside ayrışmaya ittiğine inanıyor, mayanın etkinliğine bir katalizör gücü olarak bakmasına karşın bu gücü tanımlamayı reddediyordu. 1860’da Pasteur fer­mentleşmenin çeşitli mayalar ve bakterilerden kay­naklandığını, fermentleşmenin de katalitik değil fiz­yolojik bir etkinlik olduğunu öne sürdü. Böylece, yaşamsal süreçlerden ayrılabilen çözülebilir enzimler­le, canlı organizmaya ayrılmaz bir şekilde bağlı olan mayalar arasında bir ayrım yapmış oluyordu.

  • Eserleri (başlıca): Monilia Candida, 1902; Die 2y- mase-Gaerung, 1903, (Hans Buchner ve Martin Hahn’la birlikte)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir