Edwin Hubble Hayatı

Edwin Hubble Kimdir, Edwin Hubble Hayatı Biyografi

ABD’li astronomi bilgini. Uzak gök a­daların birçok fiziksel özelliğini belir­lemiş, “evrenin genişlemesi kuramıyla kozmolojiye yeni bir boyut getir­miştir.

20 Kasım 1889’da Missouri Eyaleti’nin Marsh- field kentinde doğdu, 28 Eylül 1953’de California Eyaleti’ndeki San Marino’da öldü. Burslu olarak okuduğu Chicago Üniversitesinden 1910’da fen dalın­da diploma almasına karşın, bir araştırma bursu kazanarak, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne bağ­lı Queen’s College’a gittiğinde matematik yerine hukuk okumaya karar verdi. 1912’de bu okuldan hukuk diplomasını aldı ve ertesi yıl ülkesine dönerek Kentucky Eyaleti’nin Louisville kentinde bir hukuk bürosu açtı. Ancak, 1914’de, Chicago Üniversitesi’ne bağlı Yerkes Gözlem evinden doktora çalışması ve asistanlık önerisi alınca, bu gözlemevinin kurucusu ve üniversitede bir süre hocası olan George Ellery Hale’in aşıladığı astronomi sevgisiyle, mesleğini ve bürosunu bırakıp Yerkes Gözlemevi’ne geçti. I. ve II. Dünya Savaşı yılarında ki askerlik görevi dışında da, o tarihten sonra tüm yaşamını astronomiye adadı.

1917’de, Chicago Üniversitesinden doktora derecesi­ni aldığı yıl, ABD’nin I. Dünya Savaşı’na katılma kararı üzerine orduya çağrılarak Fransa’ya gönderil­mişti. 1919’da ülkesine döner dönmez, Hale’in çağrı­sını kabul ederek, o dönemin en güçlü gözlem araçlarıyla donatılmış Mount Wilson Gözlemevi’nde çalışmaya başladı. California Eyaleti’ndeki Pasadena yakınlarında, Hale’in girişimi ve çabasıyla kurulmuş olan bu gözlemevinde yaşamının sonuna değin sür­dürdüğü gözlemleriyle evrenin gizlerini çözmeye çalışan Hubble, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Mt. Wilson ve Mt. Palomar gözlemevlerinin araştırma komitesi başkanlığını da üstlenerek geniş çaplı araştır­ma programlarının gerçekleştirilmesinde etkili oldu.

Gaz ve toz moleküllerinden oluşmuş, dağınık biçimli, çok zayıf bir ışık yayan bulutsuları ilk kez 18. yy sonunda Fransız astronom Charles Messier (1730- 1817) sistemli bir biçimde gözlemleyip adlandırmış, ancak aradan yüzyılı aşkın bir süre geçmesine karşın, bu gökcisimlerinin tüm gizemi çözülememişti. Hubb- le’m bu konuya eğildiği yıllarda, Güneş ve Güneş sistemi gezegenlerinin bulunduğu Gökada’nın (Sa­manyolu) sınırları içindeki ya da hemen yakınındaki bulutsuların yapısı büyük ölçüde biliniyordu.

  • Eserleri (başlıca): Red Shifts in the Spectra of Nebulae, 1934, (“Bulutsuların Tayfında Kırmızıya Kay­ma”); The Realm of the Nebulae, 1936, (“Bulutsuların Ülkesi”); The Observational Approach to Cosmology, 1937, (“Kozmolojiye Gözlemsel Yaklaşım”); The Hubble Atlas of Galaxies,(ö.s.), A.Sandage (yay), 1961, (“Hubble” ın Gökada Atlası”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir