Ege ve Roma Uygarlıkları

Ege ve Roma Uygarlıkları Kısa Özet Hakkında , Ege ve Roma Uygarlıkları Kısa Özet , Ege ve Roma Uygarlıkları Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

GİRİT MEDENİYETİ

– Ege medeniyetinin temelli olmuştur
– MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir
– MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir
– Adada en önemli saray Knosos sarayıdır
– Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir
– Girit’te iki yazı kullanılmış(A okunamamış, B okunmuş)
– MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır
– Öldükten sonra hayata inanıyorlardı

MİKEN(AKA) MEDENİYETİ

– MÖ 2000-1200 yılları arasında Yunanistan’dan egemen olan siyasi topluluğun adıdır
– Girit’ten etkilenmişlerdir
– Milken şatosunda Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür
– Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler
– İlk boğaz savaşı, Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur(Truva Savaşı)

YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

– MÖ 1200′lerde Yunanistan’a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler
– Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir
– Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi
– MÖ 7 ve 6 yy Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi)
– Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı Böylece Tiranlıklar oluştu Yeni kanunlar yapıldı Halk bir takım haklar elde etti
– Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar
– Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu
– Tiranlıklar ilk defa İyonya’da görülmüştür
– Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi
– Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır
– İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir
– Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
– Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
– Isparta’yı yaşlılar meclisi, Atina’yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu
– MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı
– Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu Isparta üstün geldi
– İskender’in Yunanistan’ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı

İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7yy-323)

– II Filip Helen birliğini kurdu Ölünce yerine oğlu İskender geçti
– Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi
– MÖ 332-331′de Suriye ve Filistin’i ele geçirdi Mısıra girdi İskenderiye şehrini kurdu
– MÖ 331′de Pers ordusunu 3kez yendi Hindistan’a kadar ilerledi
– Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü Ancak hastalanarak öldü(323)
– İskender’in ölümüyle İmparatorluk dağıldı Yeni devletler kuruldu:
– Mısır’da: – Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
– Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
– Makedonya da: – Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir(MÖ 279-16)
– Selevkos’un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
– Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu’da
– Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında
– Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu’da
– Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes’te (Batı Anadolu)
Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu
– Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
– Bergama’nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi
– İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular
– Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:

– İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu
– Dünyanın çevresi doğru hesaplandı
– Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü
– Tıpta ileri gidildi Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi
– İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı
– Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi
– Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir

ROMA UYGARLIĞI

– Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir
– MÖ 3yy’da İtalya’da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu
– Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur Böylece krallık devri başlamıştır MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır
– Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı
– Romalılar, Kartaca’yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya’ya girdiler Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika’yı ele geçirdiler (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:
– MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
– Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı
– Sezar’ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı(MÖ27)

 

Ege ve Roma Uygarlıkları Hakkında Bilgi
Ege ve Roma Uygarlıkları
Roma ve Ege Uygarlıkları 

Ege ve Roma Uygarlıkları nelerdir

 

Ege ve Roma Uygarlıkları Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir