Eilhard Mitscherlich Kimdir

Eilhard Mitscherlich Kimdir, Eilhard Mitscherlich Hayatı Biyografi

Alman, kimyacı. Benzer bileşimdeki kimyasal maddelerin benzer kristaller oluşturacağını öngören “eş biçimlilik yasası”nı bulmuştur.

7 (ya da 17) Ocak 1794’de Oldenburg’daki Neuende’de (bugün FAC’de) doğdu, 28 Şubat (ya da Ağustos) 1863’de Berlin’de öldü. 1811’den başlayarak Heidelberg ve Paris üniversitelerinde doğu dilleri, özellikle Farsça öğrenip diplomatik görevle İran’a gitmeyi tasarlarken, siyasal koşulların değişmesi üze­rine 1817’de Göttingen Üniversitesi’ne girerek tıp ve fen bilimleri öğrenimine başladı. 1818’de Berlin’de, botanikçi Heinrich F. Link’in laboratuvarında çalışır­ken, giderek ilgisini kimya, mineraloji ve kristal bilim üzerinde yoğunlaştıran Mitscherlich, o dönemde, benzer yapıdaki bazı bileşiklerin kristal yapılarının da eş biçimli (izomorf) olduğunu gözlemledi.

O sıralar Berlin’de bulunan Berzelius’un ilgisini çeken bu araştırmalarını sürdürmek üzere İsveç’e davet edile­rek, 1820’den 1822’ye değin iki yıl Berzelius’un laboratuvarında çalıştı. 1822’de öğretim görevlisi ola­rak atandığı Berlin Üniversitesinde üç yıl sonra kimya profesörlüğüne getirildi ve bu görevi ölünceye değin sürdürdü. Berlin Bilimler Akademisinin üyesi olan Mitscherlich, 1828’de Londra’daki Royal Society’ nin üyeliğine seçilmiş, bir yıl sonra da bu derneğin Royal madalyasıyla ödüllendirilmiştir.

Mitscherlich, Link’in laboratuvarında çalışırken, potasyum sülfat ve potasyum arsenat kristallerinin benzer yapıda olduğunu gözlemleyerek bu konuyu araştırmaya başlamıştı. 1819’da, benzer bileşimdeki maddelerin benzer ya da aynı türden kristaller oluş­turduğunu ileri süren eşbiçimlilik (izomorfizm) kura­mını geliştirdi. Bu çalışmalarını Berzelius’un labora­tuvarında,daha sonra da Berlin’de sürdüren Mitscher­lich, 1822’de, kristallerdeki eşbiçimliliğin benzer kim­yasal bileşim anlamına geldiğini öngören “eşbiçimli­lik yasası”nı önerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir