Ek Fiiller Nedir Örnekler

Ek Eylem Nedir, Ek Fiiller Nedir Örnekler

Ekfiilin iki görevi bulunmaktadır:

I) Basit zamanlı fiillerin sonuna gelerek onları bileşik zamanlı fiiller yapmak:

(Bileşik zamanın şartı => Fiil + kip + ise)

alıyor ise alıyorsa (Şimdiki zamanın şartı)   = Al – ı – yor – ise

almış ise > almışsa (Miş’li geçmişin şartı)

(Bileşik zamanın rivayeti => Fiil + kip + imiş)

açıyor imiş ~» açıyormuş (Şimdiki zamanın rivayeti)

açar imiş —> açarmış (Geniş zamanın rivayeti)

UYARI:

Ekfiilin geniş zaman biçimi olan “-dir”, fiilleri birleşik zamanlı yapmaz; eyleme “kesinlik” ya da “olasılık” anlamı katar:

“Keki kontrol et, belki pişmiştir. “ –   (Olasılık)

“Oturun lütfen, toplantı başlamıştır.”- (Kesinlik)

II) Ad soylu sözcüklere eklenerek onları yüklemleştirir.

Ad soylu sözcükler, sadece dört zamana göre çekimlenir:

1) Ekfiilin Hikâye Biçimi: ( idi )

Üzgün idim -> Üzgündüm (Ben)     Üzgündün (Sen)   Üzgündü (O)

Üzgündük (Biz)       Üzgündünüz (Siz) Üzgündüler (Onlar)

2) Ekfiilin Rivayet Biçimi: ( imiş )

 

Yorgun imişim -» Yorgunmuşum (Ben)   Yorgunmuşsun (Sen)   Yorgunmuş (O)

Yorgunmuşuz (Biz)     Yorgunmuşsunuz (Siz) Yorgunmuşlar (Onlar)

3) Ekfiilin Şart Biçimi: (ise)

Alır isem -> Alırsam (Ben)   Alırsan (Sen)   Alırsa (O)

Alırsak (Biz)     Alırsanız (Siz)   Alırlarsa (Onlar)

4) Ekfiilin Geniş Zaman Biçimi: (-dir) … dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür

Ekfiilin geniş zaman biçimi olan “-dir”, genellikle görevini yerine getirdikten sonra düşer.

Sorular çok kolay(dır).     Sen çocuk gibisin(dir).

Ben kararlıyım(dır).   Çalışkanım(dır)   Çalışkansın(dır)

Ekfiilin Olumsuz Biçimi:

Ekfiillere olumsuzluk anlamı “değil” sözcüğüyle kazandırılır:

Film güzeldi -> Film güzel değildi.     Çocuk hastaymış -> Çocuk hasta değilmiş.

Hatalısınız(dır) -> Hatalı değilsiniz(dir).

Ek Eylem ve Örnekleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir