Endülüs Emevi Devleti

Endülüs Emevi Devleti Kısa Özet Hakkında , Endülüs Emevi Devleti Kısa Özet , Endülüs Emevi Devleti Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

Endülüs Emevileri, Emevilerin yıkılmasından sonra, Endülüs’te (Güney İspanya) yeni bir devlet kuran hanedandır 756’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, 1492’ye değin varlığını sürdürdü

İspanya’daki Müslümanların Tarihçesi 

Müslümanlar 711’da İspanya’ya çıktı 711 ‘den 756 yılına kadar Şam’dan gönderilen Emevî ve Abbasi valilerce idare edildi 749’da Emevîlerin yıkılmasıyla Emevi Halifesi Hişam’ın torunu, Şam’dan kaçan Prens Abdurrahman, 755’te Septe’ye geçti 756’da devleti kurdu kendisi de emir oldu 929’da III Abdurrahman halifeliğini îlân etti 1031’de halîfenin otoritesi sarsıldı, ülke emirliklere bölündü 1031’de Âli beytten olan Hammûdiler hilâfeti devam ettirmek istediler 1086’da Abbâdi hanedanından İşbiliye Meliki, Kuzey Afrika Murâbıtlar İmparatorluğundan yardım istedi Oradan gelen kuvvetlere 13 Endülüs meliki de katıldı Zeleka Muharebesinde Hıristiyan orduları imha edilerek, İspanya’da Müslüman hâkimiyetinin ömrü uzadı

1147’de Muvahhidler, Murâbıtları ortadan kaldırdı Hıristiyanlarla da savaştılar 1187’de Selahaddin Eyyûbî, Kudüs’ü alınca Papa mukaddes savaş îlân etti Avrupalılar, Müslümanları İspanya’dan kovacaktı Gerek iktidar hırsı, gerekse, Müslamanları kurtarmak niyetiyle İbni Hud, Benî Zeyyan ve Benî Ahmer devletleri birbiriyle mücadeleye girişti 1236’da Benî Ahmer, Benî Hud aleyhine Kastil Kralıyla anlaşınca Kurtuba Hıristiyanların eline geçti 1232’de kurulan Benî Ahmer devleti (Gırnata emirliği) Hıristiyanlarla anlaşarak ayakta durmaya çalıştı 1469’da Sultan Ebû Hasan’ın oğlu Muhammed, annesinin teşvikiyle isyan edip babasını tahtan indirdi Babası tekrar tahtına dönünce Muhammed, Ferdinant’a sığındı 1486’da Ferdinant’ın verdiği Hıristiyan ordunun başına geçen Muhammed Gırnata’yı kuşattı Baba ile oğul savaşırken Hıristiyanlar, Gırnata Devleti’nin şehirlerini yağma ettiler, müslüman halkı öldürdüler 1490’da Gırnata kuşatıldı, ağaçlar kesildi, bahçeler tahrib edildi, halk aç, sefil kaldı Kölemenler’den yardım istediler onların donanması yoktu Osmanlılar’dan yardım istediler onlar da Cem Sultan’la uğraşıyordu 1492’de Muhammed, Ferdinand’a teslim oldu, İspanya’da devlet kalmadı 1499’da İspanya’da bir tek Müslüman kalmadı Mabetler yıkıldı, kütüphaneler yakıldı
711’da İspanya’ya çıkan Müslümanlar 788 yıl sonra burayı tamamen terk ettiler Halk işiyle, âlimler ilmiyle, san’atkârlar san’atıyla, âbidler ibadetiyle meşgul olurken saltanat mücâdeleleri ve devletin kötü yönetilmesi sonunda, bir zamanların galip Müslümanları mağlûb olup, gittiler
Emirlik Dönemi (756-929) 

Endülüs, daha Emeviler döneminde ele geçirilmişti 711’de Emevi komutan Tarık bin Ziyad, bugün onun adından dolayı Cebelitarık (Tarık’ın Dağı) olarak anılan yerde İspanya’ya ayak basmıştı ve Arap orduları yedi yıl içinde Pirene Dağları’na dayanmıştı Ardından Fransa’ya giren Arapları Frankların komutanı Charles Martel ancak 732’de Poitiers’de (Puvatya) durdurabilmişti Bu yenilginin ardından Emeviler İspanya toprakları içinde kaldılar, ama Emevi orduları ile yerel Hıristiyan güçler arasındaki savaşlar sürdü Endülüs Emevilerinin kurucusu Abdurrahman, Emevi Halifesi Hişam’ın torunuydu ve 750’de Abbasilerin kıyımından kaçabilen tek kişiydi Abdurrahman, 755’te İspanya’ya ayak bastı ve Endülüs’teki Arapları kendisine bağlayarak 756’da Kurtuba’da (bugün Cordoba) emirliğini ilan etti 788’e kadar hüküm süren I Abdurrahman, iç ayaklanmaları bastırdı ve dıştan gelen saldırıları önledi Öldüğünde arkasında güçlü bir devlet bıraktı Ondan sonra tahta çıkan hükümdarlar da yerel emirlerin ve Hıristiyanların ayaklanmalarıyla uğraştı Arap ayaklanmaları daha çok kuzeydoğudaki Ebro vadisi ile doğuda Batliyos (bugün Badajoz) ve güneyde Gırnata’da (bugün Granada) ortaya çıkıyordu Vizigotların eski başkenti ve önemli bir dinsel merkez olan Tuleytule’de (bugün Toledo) ise Hıristiyanlar ayaklanıyordu Bu karışıklıklara karşın Endülüs Emevi hükümdarları nedeyse İspanya’nın tümünü denetim altında tutmayı başarıyorlardı Endülüs Emevileri canlı bir ekonomi ve kültürel yaşam yaratmışlardı Başkent Kurtuba önemli bir ticaret merkezi olmanın yanı sıra Bağdat ve Kahire’den sonra İslam dünyasının üçüncü bilim merkezi olmuştu Diğer önemli merkezler ise İşbiliye (bugün Sevilla), Gırnata ve Tuleytule idi
Halifelik Dönemi (929-1031) 

Endülüs Emevileri en parlak dönemini III Abdurrahman döneminde (912-961) yaşadı III Abdurrahman, Abbasilerin dinsel önderliğini tanımayarak 929’da kendisini halife ilen etti İslam dünyası zaten bölünmüştü ve Mısır’da kurulan Fatımiler de halifelik ilan etmişlerdi III Abdurrahman’dan sonra halife olan II Hakem, barışçı bir politika izledi 976’da başa geçen II Hişam döneminde, halifenin veziri olan Hacib Mansur 978’de yönetimi fiilen ele geçirdi ve 1002’ye kadar da elinde tuttu Sonraki halifeler siyasal bir varlık gösteremediler ve Endülüs Emevi Devleti 1010’dan başlayarak parçalandı 1031’de de Endülüs Emevileri iktidarı son buldu Endülüs Emevi topraklarında, Tavaif-i Müluk denen küçük devletçikler kuruldu Kurtuba’da 1031’de iktidar olan Cevheriler varlığını ancak 1069’a kadar sürdürdü 1090’da Kuzey Afrika’dan gelen Murabıtların ve 1145’te gene Kuzey Afrika’dan gelen Muvahhidlerin egemenlikleri de kısa ömürlü oldu Gırnata’da kurulan Nasriler ise 1230’dan 1492’ye kadar İspanya’da varlıklarını korudular Gırnata’yı önemli bir bilim ve kültür merkezi yaptılar Bugün de ayakta olan Gırnata’daki Elhamra Sarayı Nasrilerin bıraktığı en önemli mimarlık yapıtıdır

Endülüs Emevileri ve Nasriler, Endülüs’ü Hıristiyan Avrupa’nın da ilgisini çeken bir bilim ve kültür merkezi yaptılar Endülüs Emevileri döneminde özellikle tıp, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanında önemli çalışmalar yapıldı II Hakem’in (961-976) Kurtuba’da kurduğu kütüphanede 40 bin cilt kitap vardı ve bunların çoğu Eski Yunan kültürünün ürünüydü Nasriler döneminde bunlara felsefe yapıtları da eklendi Bu dönemde İbn Cebirol, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi büyük düşünürler yetişti

Endülüs Emevi Devleti özet
Endülüs Emevi Devleti özellikleri
Endülüs Emevi Devleti nerede kurulmuştur

 

Endülüs Emevi Devleti Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir