Enrico Barone Hayatı

Enrico Barone Kimdir, Enrico Barone Hayatı Biyografi

İtalyan iktisatçı. İtalya’nın en önde gelen matematiksel iktisatçıları ara­sındadır.

Askeri eğitim gördü ve ordu içinde albaylığa dek yükseldi. Matematiğe karşı kuçuk yaşlarda başlayan ilgisi, 1900’de başında iktisatla birleşti. Bu dönemde İtalya’da sosyal bilimler alanında yeni bir süreç yaşanıyor, Alman Tarih Okulu ile Menger ve Walras’ ın etkileri yaygınlaşıyordu. Barone, 1907’de iktisat alanında çalışmak amacıvla ordudan ayrıldı.

1908’de Principii di economica politica (“Ekonomi Politiğin İlkeleri”) adlı ilk kitabım yayımladı. Matematiksel iktisat konusunda bir ders kitabı niteliği taşıyan bu ilk çalışmadan sonra aynı yıl Giornale degli Economisti e Revista di Statistica adlı dergide “Ministerio Della Produzione Nello Stato Collectivista” (“Kollektivist Bir Ekonomide Üretim Bakanlığı”) adlı makalesi yayımlandı.

Barone, bu makalesinde Pareto gibi, kapitalizm için kabul edilen genel iktisat ilkelerinin sosyalist ekonomiye de uygulanabileceğini savundu. Pareto’ nun ortaya koyduğu en elverişli (optimum) koşulları sosyalist toplumda üretim planlamasına uygulanabile­cek biçimde geliştirdi.

  • Eserleri (başlıca): Principii di economica politica, 1908, (“Ekonomi Politiğin İlkeleri”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir