Erich Maria Remarque Kimdir

Erich Maria Remarque Kimdir, Erich Maria Remarque Hayatı Biyografi

Alman asıllı ABD’li romancı. I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında insanlığın çektiği acıları, dramatik durumları yapıtlarında gerçekçi bir dille yansıt­mıştır.

22 Haziran 1898’de Osnabrück’de doğdu, 25 Eylül 1970’de Locarno’da öldü. Bir süre Öğretmen Okulu’nda okuduktan sonra, 1916’da I.Dünya Savaşı’na katıldı. Savaştan dönünce öğretmenlik etti, ticaret yaptı, gazeteci olarak çalıştı, Sport im Bild adlı derginin yayın yönetmeni oldu. 1920’de yayımlanan romanı Im Westen nichts Neues (Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ile ün kazandı. 1933’de Nasyonal Sosyalistler’in yönetime gelmesi üzerine birçok başka sanatçı gibi o da yurdundan kaçmak zorunda kaldı. Önce Fransa’ya, 1939’da ABD’ye gitti. 1947’de ABD uyruğuna geçti.

Önceleri sıradan romanlar yayımlayan Remarque, I.Dünya Savaşı sırasındaki gözlemlerinden yola çıkarak yazdığı Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok ile büyük bir çıkış yapmıştır. Savaşın acılarım, insanların duyguların- daki yansımalarını I.Dünya Savaşı çerçevesinde, gerçekçi bir üslupla anlatan roman geniş okuyucu kitlesince ilgi görmüş ve otuz iki dile çevrilmiştir. Remarque’ın önce ingilizce yazdığı ve ikinci bir satış başarısı kazanan Arc ofTriumph (Zaier Abidesi) Paris’te bulunan bir Alman göçmenin öyküsüdür. Zeit zu leben und Zeit zu sterben (Anababa Günleri) insanlığın savaşın korkunçluğu içinde eriyip gitmekte olduğu II.Dünya Savaşı yılların­da, yıkılmış bir kuşağın anlamsızlık ve karmaşıklık içindeki öyküsünü anlatır.

Eserleri (başlıca): Im Westen nichts Neues, 1929, (Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 1930); Der Weç zuriick, 1931, (Dönüş, 1964); Three Comrades, 1937, (Üç Arkadaş, 1941); Liebe Deinen Nachsten, 1941, (İnsanları Seveceksin, 1943); Arch ofTriumph, 1946, (Zafer Abidesi); Der Funke Leben, 1952, (Hayat Kıvılcımı, 1960); Zeit zu leben und zeit zu sterben, 1954, (Anababa Günleri); Der schzuarze Obelisk, 1956, (Kara Anıt, 1970); Der Himmel kennt keine Günstlinge, 1961, (Tanrı’nın Gözdesi Yok, 1961); Die Nacht von Lissabon, 1963, (Lizbon’da Gece, 1963); Schatten im Paradies, 1979, (“Cennetteki Gölge”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir