Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bilgiler

Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bilgiler Hakkında , Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bilgiler , Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bilgiler İle İlgili Bilgiler

Merkezi Beyşehri olan bu gün Beyşehir diye anılan Eşrefo-ğullan beyliğini kuran Selçuk emirlerinden, Eşref oğlu Süley*man Bey’dİr. 13. yüzyılın yâni 1275’Ierden sonra hayli güç yitiren Selçuklu devleti kendi bünyesindeki Beyliklerle mü*cadele etme durumunda kalmıştı. Daha ziyade bu mücade*leye işgalci Moğollar sebeb oluyordu dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Süleyman Bey, kurduğu beyliğin toprak mesahasını ve nüfusunu çoğaltmak için büyük bir faaliyet halindeydi. Bu faaliyet sonunda; Beyşehir’in dışında Seydişe*hir, Ilgın, Akşehir, Bolvadin civarına sahip olmuştu. Komşu beyliklerse doğu cihetinde Karamanlılar, batı yönündeyse Hamidoğullan bulunmaktaydı. Süleyman Bey’in vefat târihi kesin olmamakla beraber cami kitabesinden anladığımız ka*darıyla 701/1301 sonrasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Bu beyliğin basılmış parasına rastlanmamış, zâtende bey*liğin ömrü fazla uzun sürmemiştir. Süleyman Bey’in vefatı üzerine Mübarizüddin Mehmed Bey riyaseti yüklenmiştir. Ak*şehir ve Bolvadin, bu zâtın zamanında Eşrefoğulları Beyliği*nin eline geçmiştir. İlhanlı Anadolu genel valisi Emir Çoban, itaatlerinizi tazeleyin buyruğunu verdiğinde diğer beylikler gi*bi Eşrefoğulları da, tazimlerini sunmuşlardır. Yine İlhanlı vali*lerinden Demirtaş; beylikleri ortadan kaldırmak için giriştiği harekâtda 2. Süleyman Bey’i katletmiş, Beyşehrini işgal et*miş, kendilerine merbut bit vali atamıştır. Takvim yapraklan bu sırada 726/zilhicce-1326/ekim ayını göstermekteydi.

Eşrefoğülları Beyliği Çizelgesi

Eşref-ı Seyfeddİn Süleyman Bey Mübarizüddin Mehmed Bey Eşref Bey ı 2. Süleyman Bey

 

Eşrefoğulları Beyliği İle İlgili Bilgiler Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir