Étienne Gilson Hayatı

Étienne Gilson Kimdir,Étienne Gilson Hayatı ve Biyografi

(1884)

Fransız felsefe tarihçisi ve filozof. Özellikle Orta Çağ tarihi üzerinde ve çağdaş felsefe sorunlarının çözümünde Thomas’ın geliştirdiği yöntemi uygulamıştır.

13 Haziran 1884’de Paris’de doğdu. Petit Seminaire de NotreDamedes Champs ve Sorbonne’da öğrenim gördü. Birkaç yıl lise öğretmeni olarak görev aldı. Sorbonne’da çeşitli araştırmalar yaptı. 1913’de Descartes felsefesi üzerine teziyle doktor sanını aldı. Lille Üniversitesinde, 1919’da Strasbourg, 1921’de Sorbonne Üniversitesinde, 1932-1951 arasında da College de France’ta Orta Çağ felsefesi okuttu. Öğretisinde hocası Lucien Levy-Bruhl’ün izleri görülür.

I.Dünya Savaşında Fransız ordusunda hizmet veren ve 1915’de Verdun Savaşı’nda tutsak düşen Gilson, savaşın sonunda özgürlüğe kavuştu. Daha sonra yürüttüğü çalışmalarla, Orta Çağ felsefesi üzerine uzman sayılmış; 1929’da Papalığın Orta Çağ Enstitüsü’nün yöneticiliğine getirilmiş, 1947’de de Fransız Akademisi üyeliğine seçilmiştir. 1951’de Col­lege de France’daki görevini bırakmış, 1927’de Toronto Üniversitesinde kurmuş olduğu Orta Çağ Araştırmaları Enstitüsü’nün başına geçmiştir.

Gilson’un anlayışına göre, dinden kaynaklanan esinlenmelerle beslenen bu yeni sorunlar felsefe yöntemlerinden yararlanan mantıkçılarca incelenmiş, böylece kendi alanları dışına itilmiştir. Bu nedenle tanrı bilim ve felsefeyi ayrı yapıları olan birer varlık alanı diye görmek gerekir. Özellikle dini konu edinen bilimlerin felsefe yöntemlerini uygulaması sorunlara çözüm getirmez. Ayrı ayrı yapıları olan bu iki alanın çalışma yöntemleri de ayrıdır. Yapılarının ayrı olmasına karşın bu varlık alanları birbirini etkilemektedir.

  • Eserleri  (başlıca): Index scolastico-cartesien, 1913, (“Skolastik Descartesçı Dizin”); Le Thomisme, 1921, (“Thomasçılık”); La philosophie au moyen-âge, 2 cilt, 1922, (“Orta Çağ Felsefesi”); Saint Thomas d’Aquin, 1925, (“Aquino’lu Thomas”); Saint Augustin, 1930; L’es- prit de la philosophie medievale, 2 cilt, 1932, (“Orta Çağ Felsefesinin Özü”); Dante et la philosophie, 1939, (“Dante ve Felsefe”); Realisme Thomiste et crıtique de la connais- sance, 1939, (“Thomasçı Gerçekçilik ve Bilginin Eleştiri­si”); Modern Philosophy: Descartes to Kant (T. Lagan ile birlikte), 1963,(“Modern Felsefe: Descartes’tan Kant’a”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir