Eureka Ayaklanması Sebepleri ve Tarihi

Eureka Ayaklanması Hakkında Bilgi, Eureka Ayaklanması Ne Zaman Olmuştur Nedenleri

Eureka Ayaklanması, Avustralya tarihin­deki en ünlü ayaklanma (3 Aralık 1854). Ballarat’taki (Victoria) altın arayıcılarının başlattığı olay, adım ayaklanmacıların Eure­ka altın madenlerinde alelacele kurdukları istihkâmdan almıştır.

Ayaklanma, maden arama ruhsatları için istenen harçların yüksekliğinden, bu harçla­rı toplamak için polisin uyguladığı kaba davranışlardan, madencilere oy hakkı ile Yasama Meclisi’nde temsil olanağı tanınma­masından ve kraliyet arazilerinde maden aramaya yasak konmasından kaynaklanan sürekli yakınmaların birikmesiyle patlak verdi. Daha önce 1851’de ruhsat harcı uygulamasını koymuş olan Victoria eski vali yardımcısı Charles J. La Trobe, yakınma konusu olan bu noktalarda reforma gidil­mesi için Yasama Meclisi’ne baskı yapar­ken, madenciler de polisin gittikçe artan kötü davranışına daha sert biçimde karşılık vermeye başladılar. Ekim 1854’te James Scobie adlı bir maden arayıcının öldürülmesi ve bir resmî soruşturma kurulunun cina­yet sanıklarını beraat ettirmesi, gerginliği daha da artırdı. Bunu gösteriler ve polisle çatışmalar izledi. Madenciler, yakındıkları durumların düzeltilmesi için Vali Yardımcı­sı Charles Hotham’a başvurmak üzere 11 Kasım’da Ballarat Reform Birliği’ni kurdu­lar. Hotham’ın yanıtı umut verici olmakla birlikte, 28 Kasım’da takviye askeri kuvvet­lerin gelmesi yeni çatışmaların çıkmasına yol açtı.

30 Kasım’da madencilerin birçoğu askeri bölükler biçiminde örgütlenerek Reform Birliği’nin temsilcilerinden biri olan Peter Lalor’u başkomutan seçtiler. Bir tabya kur­maya girişen 150 kadar madenci 3 Aralık’ta askerler ve polis tarafından sarıldı. Tabyadan çıkmayı reddeden madenciler hükümet kuvvetleri üzerine ateş açtılar. Yalnızca 15 dakika süren çatışma madencilerin yenilgi­siyle sona erdi. Yaklaşık 25 madenci ile beş asker ve polis öldürüldü. Lalor kaçtı ve af ilan edilene değin saklandı. Vatana ihanetle suçlanan isyancılardan hiçbiri mahkûm edil­medi. Eureka Ayaklanması, sonuçta 1855’teki reform yasalarının çıkarılmasını hızlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir