Evenkler Hakkında Bilgi

Evenk Halkı, Evenkler Hakkında Bilgi

Evenkler, eskiden tunguzlar. Kuzey Si­birya’da yaşayan en kalabalık ve en geniş alana yayılmış halktır. 1990’ların başlarında Evenk nüfusu 50 bin dolayındadır. Evenkler, Rusya Federasyonu’nun Sibirya ve Uzakdoğu topraklarının dörtte birine yayılmışlardır. Evenk toprakları, Obi-İrtiş su bölümü çizgisinden doğuda Ohotsk kıyısı ile Sahalin’e, güneyde Amur Havzasından kuzeyde Kuzey Buz Denizine kadar uzanan tayga bölgesini içine alır.

Evenkler, gerek yaşadıkları bölge, gerek ekonomik etkinlik­leri açısından iki büyük gruba ayrılır: Avcı ve ren geyiği yetiştiricisi Evenkler, kuzey tayga kuşağında geniş bir alana yayılmışlar­dır. At ve sığır yetiştiren ya da yerleşik tarım yapanlar ise, Baykal’ın ötesinde Kuzeydoğu Çin ve Moğolistan’da yaşarlar. Her iki grup da Mançu-Tunguz dil ailesine bağlı bir dil konuşur. Geçmişte Evenkler, soylarını babayanlı sürdüren klanlar biçiminde örgütlenmişlerdi ve klan dışından evlenirlerdi. Her klanın ortak bir ateşi vardı ve klan üyeleri ortak ata ruhlarına taparlardı. Tunguz dinindeki en önemli kişi hem şarkıcı, hem kâhin, hem de sağaltıcı olan klan şamanıydı. 1917 Devrimi’nden sonra Evenkler kolek­tif çiftliklerde toplandılar. 1930’da Evenki ulusal (bugün özerk) ilinin {okrug) oluşturulmasından sonra göçebeler yerleşik düze­ne geçtiler. Geçimlik ekonominin yerini de kürk işçiliği ile tarımsal, sınai ve yönetsel uğraşlar aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir