Eyüp Sultan Cami Tarihi ve Özellikleri

Eyüp Sultan Cami Tarihçesi, Eyüp Sultan Cami Tarihi Hakkında Bilgi

Eyüp Sultan Camisi, İstanbul’da, Haliç’in sonunda, Eyüp semtinde Osmanlı barok dönemi camisi. 7. yüzyılda Arap ordusuyla İstanbul’a giden ve kuşatma sırasında hasta­lanarak ölen Hz. Muhammed’in sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari’nin surların hemen yakınına gömüldüğüne ve mezarının zaman­la kaybolduğuna Müslümanlarca inanılagelmişti. 1453’te Osmanlıların kenti almasın­dan sonra Akşemseddin’in bu mezarı buldu­ğu söylenir.

II. Mehmed (Fatih) 1458/59’da burada bir türbe, daha sonra da bir cami yaptırdı. Zaman içinde bu caminin çok harap hale gelmesi üzerine, III. Selim, minareleri dışında yapının tümünü yıktıra­rak yerine bugünkü camiyi yaptırdı (1798-­1800). İlk caminin iki yandan birer yarım kubbeyle desteklenen bir kubbeyle örtülü olduğu, avlusunun iki yanında beşer tane medrese hücresi bulunduğu sanılmaktadır.

eyupsultancami

Eyüp Sultan Cami Özellikleri

Bugünkü caminin sahnı, sekizgen bir kasna­ğa oturan 17,5 m çapındaki bir kubbeyle örtülüdür. Bu kasnak birbirlerine kemerler­le bağlanmış altı serbest sütuna ve mihrap duvarının içinde kalan iki ayağa oturur. Mihrap, yapı kütlesinden dışa taşan, yarım kubbeyle örtülü bir niş içindedir. Ana kubbe (mihrap nişininki de aralarında ol­mak üzere) kasnağın sekiz yanından birer yarım kubbeyle çevrilmiştir. Bu, Mimar Sinan’ın İstanbul’da, Azapkapı’daki yapısı Sokullu Camisi’nin sekiz yarım kubbeli örtü sistemi ile büyük benzerlik gösterir. Eyüp ­Sultan Camisi’ndeki barok etki plan düze­ninden çok, bazı yapı öğelerinde ve beze­melerde görülür. Kubbeyi taşıyan sütunla­rın volütlü başlıkları, cümle kapısının dilim­li kavsarasıyla ona benzer biçimde bezenmiş altın yaldızlı mihrap bunlardan bazısıdır.

Caminin Eyüp Meydanı yönündeki (batı) dış avlusuna gene barok üslupta yapılmış batıda ve güneyde bulunan iki kapıdan girilir. Güneydeki kapının yanından hünkâr mahfeline çıkan rampa başlar. Dış avlunun kuzeyinde, içinde birçok ünlü kişinin meza­rının bulunduğu hazire; ortasındaysa, üzeri sekiz sütuna oturan kubbeli bir saçakla örtülü mermer şadırvan yer alır. İç avlunun kuzeybatı köşesindeki kapı dış avluya açılır; bu avlunun kuzeydoğu köşesinde bir kapısı daha vardır. Ortadaki iki ulu çınarın, meza­rı bulduğu sırada yerini belirtmek için Akşemseddin’in diktiği iki çınar dalından yetiştiğine inanılır. Bu ağaçların üstünde bulunduğu set alçak bir taş duvarla çevrili­dir. Duvarın üstünde bir metal şebeke dolanır, dört köşesinde ise zarif birer barok çeşme yer alır. Caminin son cemaat yeri revakları avlunun doğu ve batı duvarları boyunca da devam eder; dördüncü (kuzey) duvarın hemen arkasında, tam ortada Eyüp Sultan Türbesi yer alır.

Türbe II. Mehmed zamanında yapılmışsa da, pek çok onarım geçirmiş, değişikliğe uğramıştır. Kefeki taşından, sekizgen plan­lı, kubbeyle örtülü bir yapıdır. Avluya bakan bir hacet penceresi, bunun yanında da kapısı vardır; bunların üzeri avluya doğru taşan bir saçakla örtülüdür. Türbe­nin aslı çok yalın olmakla birlikte, bugün hem içi, hem de avluya bakan duvarı 15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin çeşitli dö­nemlere ait çinilerle bezelidir. Sandukanın ayak ucundaki kuyunun, mezarın keşfi sıra­sında bulunan pınar olduğuna inanılır. Eyüp Sultan Türbesi Müslümanlarca en kutsal yerlerden biri sayıldığı için, yapıldı­ğından beri sürekli ziyaret edilegelmiştir. Osmanlı padişahları da gerek türbeye, gerekse camiye çok önem vermişler, sık sık onartmışlar ve değerli armağanlar sunmaya özen göstermişlerdir. Padişahların tahta çıkarken Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyarete gelerek burada kılıç kuşanmaları da V. Mehmed’e (Reşad) değin süren bir gelenek olmuştur. Türbe günümüzde de önemli bir ziyaret yeridir.

4 thoughts on “Eyüp Sultan Cami Tarihi ve Özellikleri

 • 27/09/2017 tarihinde, saat 17:36
  Permalink

  hfgsjhdfghsdfughdufhgıudfhgıudhgu

  Yanıtla
 • 14/05/2014 tarihinde, saat 14:51
  Permalink

  Vefat eden dünürüm için Eyüp Sultan Hazretleri Camiinde mevlüt nasıl okutabilirim.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir