Ferit Devellioğlu Kimdir

Ferit Devellioğlu Kimdir, Ferit Devellioğlu Hayatı Biyografi

Türk, dil bilimci. Birçok sözlük çalış­ması yapmış, kapsamlı bir Osmanlıca-Türkçe sözlük hazırlamıştır.

İstanbul’da doğdu. Beyazıt Rüştiyesinde oku­du. Kum kapı Fransız Mektebini ve Galatasaray Lisesini bitirdi. Yaklaşık altı yıl bir Fransız bankası olan Banque Generale Pour Le Commerce Etranger’ de çalıştı. 1933’de Türk Dil Kurumu’na girdi; bu kurumda baş katiplik, yayın kolu şefliği gibi görevler­ de bulunduktan sonra 1976’da emekli olana değin sözlük kolu uzmanı olarak çalıştı.

1941’de Türk Argosu adlı çalışması yayımlandı. Bu yapıtında top­lum içinde bir kesimin ya da toplulukların farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu özel bir dil olarak argonun söz varlığım, Türk argosu­nun’ özelliklerini ve örneklerini inceledi. 1962’de yayımlanan yapıtı Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünüydü. Devellioğlu 60.000 sözcüğü içeren bu kapsamlı sözlüğü hazırlarken çeşitli sözlükleri taramış, özel notlardan yararlanmış,edebiyat metinlerini incelemiş­ti. Sözlük çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Devellioğlunun çeşitli gazete ve dergilerde dil üstüne birçok yazısı yayımlanmıştır.

Eserleri (başlıca): Fransızca-Türkçe Halk Tabirleri Sözlüğü, 1937; Türk Argosu, 1941; Osmanlı-Türkçe Küçük Lügat, 1949; Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 1962; Osmanlıca-Türkçe Okul ve Yazışma Sözlüğü, 1964; En Yeni Okul Sözlüğü, 1972; On İki Bin Kelimelik Türkçe Sözlük, 1972; En Yeni Büyük Türkçe Sözlük, 1975.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir