Filippo Brunelleschi Kimdir

Filippo Brunelleschi Kimdir, Filippo Brunelleschi Hayatı Biyografi

İtalyan, mimar. Rönesans mimarlığı­nın ilk büyük ustasıdır. Floransa’da doğdu. Gerek annesi, gerek babasıYetimler Evi iyi ailelerden geliyordu. Noterlik ya da cerrahlık gibi

baba ya da dede mesleklerinden birini seçmesini isteyen babasına karşın, bir kuyumcunun yanına çırak girdi. Sanata olan merakı ve yaratıcı zekasıyla kısa zamanda ilerledi, iyi bir kuyumcu ve heykelci oldu. 1398’de ipekçiler loncasına kabul edildi. Pistoia’da bir kuyumcunun yanında çalışmaya başladı, Pistoia di San Jacopo Kilisesi’nin gümüş sunağını yaptı. 1401’de Floransa Vafüzhanesi’nın kapısının tasarlanması için açılan yarışmaya katıldı; ama az bir farkla Ghiberti’ nin önerisi birinci oldu. Brunelleschi bu arada Donatello’yla arkadaş olmuştu. Roma dönemi hey­kellerini incelemek için birlikte Roma’ya gittiler. Brunelleschi’ burada karşılaştığı eski Roma yapıları­nın yıkıntılarıyla da çok ilgilendi, onların rölövelerini yaptı. 1404’de ustalığı onaylanarak kuyumcular lon­casına kabul edildi. Daha sonraki yıllarda bütünüyle mimarlığa yöneldi. 1433’de Antik Çağ yapıları üstün­deki incelemelerini sürdürmek amacıyla ikinci kez Roma’ya gitti. 1446’da, hemen bütün yapılarını ger­çekleştirdiği Floransa kentinde öldü, Santa Maria del Fiore Kilisesi’ne gömüldü.

Brunelleschi’nın ilk önemli yapıtı Floransa Katedrali diye de anılan Santa Maria del Fiore Kilisesi’ nin kubbesidir. Kilise, Arnolfo di Cambio’nun 1295 dolaylarında Gotik üslupla yapmaya başladığı, absidi- nin üzeri kapanmadan yarım kalmış bir yapıydı. Bitirilmesi için uzun süre uğraşılmış, girişimlerde bulunulmuştu. Sonunda 1420’de Avrupa ülkelerinden çağrılan uzmanlar Floransa’da toplanarak sorunun çözülmesi için çeşitli önerileri tartıştılar. Önce yadır­ganmasına karşın Brunelleschi’nin önerisinin uygu­lanması kararlaştırıldı. Brunelleschi katedralin absid bölümünü üç yandan dışa doğru taşan yarım daire alanlı üç nişle genişletmiş, absidin üzerini de sekizgen bir kasnağa oturttuğu bir kubbeyle örtmüştü. Bu kasnağın her duvarına da büyük birer yuvarlak pencere açmıştı. Kubbenin strüktürünü kasnağın köşelerine oturan sivrimsi kemerler oluşturuyordu. Çift çeperli kubbenin tepesinde sekizgen planlı bir fener yükseliyordu. Bu kubbede gotik izlerin bulun­duğu ileri sürülmekle birlikte, zarif biçimi ve tepesini taçlandıran feneriyle ilerde Rönesans’a özgü kent siluetinin ayrılmaz parçası haline gelecek benzerleri­nin ilk örneği olduğu da bir gerçektir.

  • Eserleri (başlıca): Barbadori Şapeli, 1418, Santa Felicita Kilisesi, Floransa; Gueffa Sarayı, 1418, Floransa; San Lorenzo Kilisesi kutsal eşyalar bölümü, 1418, Floran­sa; Santa Maria del Fiore Kilisesi kubbesi, 1421-1446, Floransa; Yetimler Evi, 1421-1444, Floransa; San Lorenzo Kilisesi, 1428, Floransa; Pazzi Şapeli, 1429, Santa Croce Manastırı, Floransa; Santa Maria degli Angeli Kilisesi, 1433, Floransa, yarım kalmıştır; San Spirito Kilisesi, 1436-1446, Floransa.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir