Francis Bacon Hayatı

Francis Bacon Kimdir, Francis Bacon Hayatı Biyografi

İngiliz ressam. Yoğun bir baskı ve dehşet duygusu içinde canlandırdığı insan figürleriyle 1945 sonrası res­minde özgün bir yer edinmiştir.

28 Ekim 1909’da Dublin’de doğdu. 15-16 yaşla­rında evden ayrıldı, bir süre Berlin ve Paris’te bulundu. Daha sonra, dekoratör ve mobilya desinatörü olmak amacıyla Londra’ya yerleşti. Ancak çok geçmeden ilgisi resme yöneldi. Dostu Rov de Maistre’den teknik konularda aldığı bazı yardımlar dışın­da, kendi kendini yetiştirdi. 1927-1929 arasında önce suluboya, daha sonra da yağlı boya çalışmaları yaptı. Geç Kübizm’den etkilenerek yaptığı bu ilk resimleri­nin çoğunu sonradan yok etmiştir.

1930’da Roy de Maistre ile birlikte bir stüdyo sergisi açtı. 1933’de de bazı grup sergilerine katıldı ve Çarmıha Geriliş konulu üç resim yaptı. Bir yıl sonra yedi yağlı boya ve yedi guvaş resmini sergiledi. Serginin başarısızlıkla sonuçlanması, 1937’de katıldığı “Young British Painters” (Genç ingiliz Ressamları) adlı toplu sergide yer alan tual üzerine üç çalışması dışında 1944’de değin hemen hemen hiç resim yapma­masına yol açtı.

1944’de Bir Çarmıh Kaidesinin Figürleri Üzerin­de Uç Çalışma’yı gerçekleştirdi. Figürlü Manzara adlı yapıtıyla birlikte 1945 başlarında sergilenen bu üçlü dizi büyük bir ilgi gördü ve Bacon’ı savaş sonrasında İngiltere’nin üstünde en çok tartışılan ressamı duru­muna getirdi. Aynı yıl Figür Çalışması I ve Figür Çalışması //’yi, bir yıl sonra da Resim 1946’da yaptı. 1946’da UNESCO’nun düzenlediği uluslararası bir modern sanat sergisine katıldı. 1949’da da Londra’da kişisel bir sergi açtı ve ünlü Papa resimleri dizisine başladı.

1950’de başlarında yapıtlarını ABD’de sergile­yen Bacon, 1954’de Venedik Bienali’nde Nicholson ve Freud ile birlikte İngiltere’yi temsil etti. Bir yıl sonra Londra’da ilk retrospektif sergisini açtı. Özellikle 1960’tan sonra pek çok önemli uluslararası sergiye katıldı, kişisel ve retrospektif sergiler gerçekleştirdi. Bunlar, sanatçının dünya çapında tanınmasını sağladı. 1965’de Düsseldorf’ta 108 yapıtı sergilendi. Daha sonraki yapıtları da 1975’de New York’taki Metropo­litan Sanat Müzesi’nde “Son Dönem Resimleri 1968- 1974” adıyla açılan sergide yer aldı.

  • Eserleri (başlıca): Üç ayrı Çarmıha Geriliş, 1933; Bir Çarmıh Kaidesinin Figürleri Üzerine Uç Çalışma, 1944, Tate Gallery, Londra; Figürlü Manzara, 1944; Figür Çalışması I, 1945; Figür Çalışması II, 1945, Bagshaw Sanat Galerisi, Batley/Ingiltere; Resim 1946, 1946, Mo­dern Sanatlar Müzesi, New York; Çömelmiş Çıplak Üzerine inceleme, 1952; Uzanmış Kadın, 196i.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir