François Rabelais Hayatı

François Rabelais Kimdir, François Rabelais Hayatı Biyografi

Fransız, yazar. Orta Çağ yobazlığına karşı çıkmış, hümanizmi, düşünce öz­gürlüğünü, hoşgörüyü, usçuluğu sa­vunmuştur.

Chinon yakınlarında La Deviniere’de doğdu, 9 Nisan 1553’de Paris’te öldü. Gençliğine ilişkin fazla bilgi yoktur. Rahip olmak için Cordelier Manastırı’nda bir süre yaşadığı sanılıyor. 1520’de, Fontenay-le- Compte’daki Puy-Saint-Martin Manastın’na girdi. Eski Yunanca öğrendi. Bir süre sonra, Benediktin tarikatına katıldı. 1527’de büyük üniversitelerin bulunduğu kentleri gezmeye başladı. 1530’da, Montpellier Üniver­sitesi Tıp Fakültesi’ne yazıldı. Tıp öğrenimini bitirdik­ten sonra, 1532’de Lyon kentindeki Port-le Rhone Hastanesi’ne hekim atandı.

Hippokrates’in Aphorismoi’sini (“Özlü Sözler”) Fransızca’ya çevirdi. Ardın­dan, Horribles et epouvantables faits et prouesses du tres renomme Pantagmel’ı (“Çok Ünlü Pantagruel’in Korkunç ve Ürkütücü Marifetleri ve Kahramanlıkları”) yayımladı. Paris piskoposu ve bir diplomat olan Jean du Bellay onu özel doktoru yaparak korumasına aldı. 1534’de du Bellay ile birlikte Roma’ya gitti. Lyon’a” dönünce Vie inestimable du grand Gargantua, pere de Pantagruel (“Pantagruel’in Babası Koca Gargantua’nın Pahabiçilmez Yaşamı’VGargantua) adlı yapıtını yayım­ladı. Gargarıtua, yazarın tasarladığı büyük yapıtın birinci, daha önce yayımladığı Pantagruel ise ikinci kitabını oluşturuyordu.

1535’de, gene İtalya’ya yaptığı bir yolculuk dönüşünde, Rabelais’ye piskoposluk meclisi ödeneği bağlandı. 1536’dan sonra, on yıl boyunca hekim olarak çalıştı. 1546’da bir başka İtalya gezisinin ardından, Tiers livre des faits et dits heroi’ques du noble Pantagruel’ı (“Soylu Pantagruel’in Kahramanlıkları ve Sözlerinin Üçüncü Kitabı”) yayımlandı. Bu son yapıtını Margueri- te de Navarre’a adadı.

  • Eserleri(başlıca): Horribles et epouvantables faits et prouesses du Tres renomme Pantagruel, 1532, (“Çok Ünlü Pantagruel’in Korkunç ve Ürkütücü Marifetleri ve Kahra­manlıkları”); Vie inestimable du grand Gargantua, pere de Pantagruel, 1534, (“Pantagruel’in Babası Koca Gargan- tua’nm Pahabiçilmez Yaşamı’VGargantua, 1983); Le tiers livre des faits et dits heroi’ques du noble Pantagruel, 1546, (“Soylu Pantagruel’in Kahramanlıkları ve Sözlerinin Üçüncü Kitabı”); Le quart livre des faits et dits heroi’ques du noble Pantagruel, 1543-1552, (“Soylu Pantagruel’in Kahra­manlıkları ve Sözlerinin Dördüncü Kitabı”); Le cinquieme et dernier livre des faits et dits heroi’ques du bon Pantagruel, 1564, (“Babacan Pantagruel’in Kahramanlıkları ve Sözle­rinin Beşinci ve Son Kitabı”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir