Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri Nelerdir

Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri Hakkında , Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri , Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri İle İlgili Bilgiler

Fransız ihtilalinin Nedenleri:

a)Krallık Rejiminin İstibdadı: Fransa XVI. yüzyıldan beri koyu bir mutlakıyetle yönetilmekte idi. Krallar, memleketin sahibi ve efendisi sayılırdı. Kralın Tanrı’dan başka kimseye hesap vermeyeceği kabul olunurdu. Kral ve çevresinin , zengin ve gösterişli yaşamına karşılık, halkın sıkıntılı yaşamı, Kral’a tepki duyulmasına yol açmıştır.

b) Sosyal Durum ( Halkın çeşitli Sosyal Sınıflara Ayrılması ) : Fransız milleti eşitsizlik üzerine kurulmuş sosyal bir yapıya sahipti. Halk, birbirlerine eşit olmayan ve başka hak ve imtiyazlara sahip bulunan ; Soylular – Rahipler – Burjuvalar- Köylüler olarak, dört ayrı sınıfa bölünmüştü.

Soylular : Büyük toprak ve Malikane sahibi idiler. Devlet memurluğu ve askerlikle uğraşırlar, devlete vergi vermezlerdi. Topraklarında, köylüleri çalıştırırlardı.
Rahipler : Arazi ve mal sahibi idiler. Din bakımından Papa’ya bağlıydılar. Devlet ve Halk üzerinde dinsel otoriteye sahiptiler. Devlete vergi vermezlerdi.
Burjuvalar : Şehir ve kasabalarda oturan , iş ve ticaret’le uğraşan kesimdi. Aydınlar bu sınıf içinde idi. ( Doktor, Mühendis, Avukat, Tüccar, Sanatçı ) . Siyasal hakları yoktu. Devlete vergi verirlerdi.
Köylüler : Halkın çoğunluğunu oluşturmakta idiler. Vergi verirler, askerlik yaparlar, soylu kişilerin ve rahiplerin tarlalarında çalışırlar, gerektiğinde onların angaryalarını görürlerdi. Hiçbir siyasal hakları yoktu. Okuma – Yazma bilmezlerdi.Ekonominin bütün yükü, vergileri bu sınıf karşılıyordu.

c) Fransız Aydınlarının Etkisi : XVIII.yy.da Fransa’da yetişen filozoflar, düşünceleri ve eserleriyle, Fransız halkını etkilemişlerdir. Bu aydınlar içinde en etkili olanları, Monteskiyö , Volter, Didero ve Jan Jak Ruso’ dur.

ç) İngiltere ve Amerika’nın Yönetimlerinin Etkileri : İngiltere’ de , 1688′ den itibaren görülen ” Meşruti Krallık ” yönetimi, ve Fransızların destekledikleri Amerika’nın yönetim anlayışları (Özgürlük), Fransızları etkilemiştir.

d) Mali Zorluklar, Vergilerin Ağırlığı : Fransız ihtilalinin en temel nedenidir. Sarayın israfları, Fransa’nın XVIII.yy.boyunca girdiği savaşlar, devletin ekonomik durumunun daha da bozulmasına yol açmış, halktan alınan vergilerin artırılmasına yol açmıştır.

Fransız İhtilalinin sonuçları

Fransız İhtilali’nin Sonuçları :

Dünyada yeni bir devlet rejiminin ( Demokrasi ) doğmasına yol açmıştır.

Mutlak krallıkların yıkılabileceği görülmüştür.

Milliyet, eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik gibi kavramlar dünyaya yayılmaya başladı.

Milliyetçilik akımı dünyada etkili olmuş, çok uluslu yapıdaki imparatorlukların parçalanmasına yol açmıştır.

İnsan hakları kavramını geliştirmiştir.

Getirdiği ve dünyayı etkilediği evrensel düşüncelerden dolayı yakınçağın başlangıcı kabul edilmiştir.

Fransız ihtilalinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri

Osmanlı Ülkesindeki Azınlıklar arasında, özellikle Milliyetçilik akımı çok etkili olmuş ve İmparatorluğun parçalanmasına ve sonuçta yıkılmasına yol açmıştır.

İhtilal sonrası dünyaya yayılan yeni düşünceler Osmanlı aydınları arasında da etkili olmuştur. Tanzimat’ın ilanında, yeni Osmanlıların ortaya çıkmasında, Kanun-i Esasi’ nin hazırlanmasında bu etkiler görülür.

Fransız İhtilalinin sebepleri nelerdir
Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir
Fransız ihtilalinin Osmanlı üzerindeki etkileri

 

Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

One thought on “Fransız İhtilalı Sebep, Sonuç Ve Etkileri Nelerdir

  • 19/02/2013 tarihinde, saat 14:27
    Permalink

    frainsız ihtilaliyle ortaya çıkan(?!) milliyetçilik akımları neticesinde osmanlı devletine bağlı uluslar ayaklanıp bağımsızlığına kavuşmuşlar, ama nedense fransız ihtilai sonrasında fransa insanlık tarihinin en büyük dömürge imparatorluğunu kumuştur…

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir