Fuzulinin Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Fuzuli hayatı ve eserleri, bu yazımızda sizlere fuzuli hayatı hakkında kısaca bilgi vereceğiz.

Gerçek adı Mehmed b. Süleyman’dır. Kerbelâ’da inancı doğdu, doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır. 1556′da Kerbe­lâ’da öldü. Yaşamı, özellikle gençlik dönemi ve öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Şiirde “Fu­zûlî” adını, kendi şiirlerinin başkalarınınkilerle, baş­kalarının şiirlerinin de kendisininkilerle karıştırılmaması için aldığını, böyle bir takma adı kimsenin beğenmeyeceğini düşündüğünden kullandığını, Fars­ça Divan’inin girişinde açıklar. Ama “işe yaramayan”, “gereksiz” gibi anlamlara gelen “fuzûlî” sözcüğünün başka bir anlamı da “erdem”dir.

Fuzûlî’nin yaşamı konusunda bilgi veren kay­naklar birbirini tutmamakta, genellikle söylenmece gerçeği ayırma olanağı bulunmamaktadır. Onunla ilgili güvenilir bilgiler, yapıtlarının incelenmesinden, kimi şiirlerinin açıklanışından kaynaklanmaktadır. Bunlardan anlaşıldığına göre Fuzûlî iyi bir öğrenim görmüş, özellikle İslam bilimleri, tasavvuf, İran ede­biyatı konularında çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinde görülen kavramlardan simya, gök bilim konularıyla ilgilendiği, İslam ülkelerinde pek yaygın olan ve gelecekteki olayları bildirmeyi amaçlayan “gizli bilimlere ilişkili bulunduğu anlaşılmaktadır. İslam bilimleri içinde Hadis, fıkıh, tefsir ve kelam üzerinde durduğu, gene yapıtlarında yer alan kavramların incelenmesinden ortaya çıkmaktadır.

Fuzûlî, kendinden sonra gelen Türk Divan şairleri arasında Bâkî, Ruhî, Nâilâ, Neşâti, Nedim ve Şeyh Galib gibi sevgiyi şiirlerinin odağı durumuna getiren şairleri etkilemiştir. Öte yandan kimi Alevi- Kızılbaş ozanlarca da bir “inanç ulusu” olarak benimsenmiş, saygı görmüştür.

Eserleri: Divan, Sıhhat ve Maraz, Enisül Kalb, Terceme- i Hadis-i Erbain, Bengü Bade, Hakikatüs Süeda.

hikmet-karcı-fuzuli-benzerliği_127523

Fuzuli Kimdir Hayatı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir