Gabriel García Moreno Hayatı

Gabriel García Moreno Kimdir,Gabriel García Moreno Hayatı ve Biyografi

(1821-1875)

Ekvadorlu devlet adamı. 1861-1865 ve 1869-1875 arasında devlet başkanlığı yapmış, gücünü Katolik Kilisesi’nden alan baskıcı bir yönetim kurmuştur.

24 Aralık 1821’de Guayaquil’de doğdu, 6 Ağustos 1875’de Quito’da öldü. İspanyol asıllı bir ailenin oğludur. 1844’de Quito Üniversitesinden hukuk doktorasını aldı. Devlet başkanı General Jose Maria Urbina’nın Cizvit papazlarını ülkeden çıkarma kararına muhalefeti nedeniyle sürgüne gönderildi. Paris Üniversitesinde kimya öğrenimi gördü. 1856 sonun ­da ülkesine dönerek Quito Üniversitesinde kimya profesörü ve rektör olarak çalışmaya başladı. Muhafazakar görüşleri doğrultusunda birçok siyasi dergi çıkardı. Bunlara yazdığı yazılarda Ekvador toplumunun bölünmüş olduğu görüşünden yola çıkarak ülkeyi birleştirici tek öğenin din olduğu ve Ekvador’ un güçlü bir hükumete ihtiyacı olduğu sonucuna vardı.

1857-1858 yıllarında Senato üyeliği yapan Garcia Moreno 1860’ta Peru istilasını izleyen iç savaşta Muhafazakarların önderliğini üstlenerek sürgünde olan General Juan Jose Flores’le ittifak yaptı. Flores’ in Ekvador’a gelerek ordunun başına geçmesiyle Eylül 1860’ta savaş son buldu. 1861’de Flores başkan­lığında toplanan Kurucu Meclis yeni bir anayasa kabul etti ve Garcia Moreno’yu devlet başkanı seçti

1970’lere değin sinemanın aranılan, sevilen bir yıldızı olarak kaldı. Son döneminde, cinsel çekiciliğini yitirmemiş orta yaşlı kadınları canlandırdı. Sürdürdüğü yaşam nedeniyle yıpranmış olmasına karşın, ken­dine özgü güzelliği ve havasıyla eski hayranlarından başka yeni kuşakların da ilgisini çekmeyi başardı.

Eserleri (başlıca): The Killers, 1946, (Katiller); One Touch of Venüs, 1948, (Modern Venüs); East Side West Side, 1949, (Doğu Yakası, Batı Yakası); Pandora and the Flying Dutchman, 1951, (Pandora ve Uçan Hollandalı); Lone Star, 1952, (Yalnız Adam); The Snoıvs of Kilimanja- ro, 1952, (Kilimanjaro’nun Karları); Mogamho, 1953; The Barefoot Contessa, 1954, (Çıplak Ayaklı Kontes); The Sun Also Rises, 1957, (Güneş.. Yine Doğacak); La Maja Desnuda, 1959, (Çıplak Maya); On the Beach, 1959, (Kumsalda); « Days at Peking, 1963, (Pekin’de 55 Gün); The Night of the İguana, 1964, (Ateşli Geceler); Mayer- ling, 1968; Earthquake, 1974, (Deprem); City on Fire, 1979, (Yangın).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir