GAP Projesi Hakkında Bilgi

GAP Projesi ülkemizin güneydoğusunda yer alan Adıyaman, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır. Projenin amacı bölgede tarımsal etkinliği arttırmak, verimliliği arttırıp sulama imkanlarını geliştirerek tarımdan elde edilen ürün miktarını ve tarımsal gelirleri arttırarak bölge halkının refah seviyesini yükseltmektir.

Başlangıcı 60’lı yıllara dayanan Gap Projesinde ilk kazma 1970 yılında vurulmuştur. Başlangıç olarak bölgede HES olarak bilinen Hidroelektrik Santralleri kurulmasıyla başlayan proje 80’li yıllarda genişletilerek bölgesel kalkınma projesi haline dönüştürüldü. Proje kapsamına sulama, elektrik üretimi, ormancılık ve sağlık alanlarında bölgesel kalkınma planları da eklendi. Proje kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santralinin inşası ve 1.7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması planlanmaktadır. Toplam maliyeti 32 milyar dolar olan projenin, enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 mw olup yılda 27 milyar kw/h enerji üretimi öngörülmektedir.

Projeyle birlikte bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin gelecekte daha iyi bir meslek sahibi olması hedeflendi. Stratejik plan ve vizyonu da Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve altyapı geliştirilmesidir.

GAP’ta Son Durum

Enerji

GAP kapsamında, 2008 sonu itibariyle 9 hidroelektrik santrali tamamlanmıştır. Santrallerin kurulu güçleri itibariyle, faaliyete geçirilmesi planlanan hidroelektrik enerji projelerinin % 74′ü gerçekleşmiştir (Tablo 1). 2007 yılı sonuna kadar toplam 292,5 milyar kw/h elektrik enerjisi üretilmiş ve ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanmıştır. GAP’ın başlangıcından günümüze kadar üretilen bu enerjinin parasal değeri yaklaşık 17,6 milyar dolardır. 2007 yılında üretilen 18,2 milyar kw/h enerjinin tutarı ise yaklaşık 1,1 milyar dolardır.

Ulaşım

Bölgede 2006 yılı itibariyle kara yolu ağı uzunluğu 34.975 km’ye çıkarılmıştır. 7 ilde havaalanı, Şanlıurfa’da ise Türkiye’nin en büyük uluslararası kargo havalimanı inşa edilmiştir.

Tarım

GAP Bölgesi’nde 2008 Ocak yılı sonu itibariyle 272.972 hektar alan sulamaya açılmıştır. 99.518 hektar alanda hâlen sulama şebeke inşaatı devam etmekte olup; iha-leye çıkarılacak alan miktarı ise 374.118 ha’dır. GAP sulama yatırımlarının fiziki gerçekleşme oranı 2006 yılı sonu itibariyle % 15′dir. 1995 yılından itibaren sulamanın başladığı Şanlıurfa-Harran Ovası’nda sulama başlamadan önce kişi başına düşen katma değer 596 dolar iken, 2004 yılında bu değer 1.135 dolar olarak gerçekleşmiştir.

images

GAP Projesi Tarihi Gelişimi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıda Hemen Bizimle Paylaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir