Georg Büchner Kimdir

Georg Büchner Kimdir, Georg Büchner Hayatı Biyografi

Alman oyun yazarı. Çok genç yaşta yazdığı üç oyunuyla tiyatronun çağ­daşlaşmasına öncülük etmiştir.

17 Ekim 1813’de, Darmstadt yakınlarındaki Goddelau kasabasında doğdu, 19 Şubat 1837’de öldü. Hekimliği uğraş edinmiş bir aileden geliyordu. Babası da, dedesi ve amcası gibi tıp öğrenimi görmüş ve altı yıl Napoleon’un ordusunda görevli olarak bütün Avrupa’yı dolaşmıştı. Altı kardeşin en büyüğü olan Georg Büchner babasının bilim tutkusunu ve annesinin edebiyat sevgisini başarıyla uzlaştıran mut­lu bir çocukluk dönemi geçirdi. Ailesi, o üç yaşınday­ken Darmstadt’a taşınınca ilköğrenime bu kentte başladı. Ancak onun ilk öğretmeni, kendine okuma, yazma, aritmetik gibi bilgilerle birlikte Alman klasik­lerinden parçalar öğreten, onu halk masalları ve türküleriyle tanıştıran annesiydi.

Okulda daha çok fen derslerine ilgi gösteren Büchner on dört, on beş yaşlarında bazı şiirler de yazdı. Ama bunlarda daha sonra yazacağı oyunların parıltısını haber veren bir özellik yoktu.

Özellikle köylülerin giderek ağırlaşan yaşama koşulları, acımasızca bastırılan ayaklanma girişimleri, onun bu ezilen insanlarla özdeşleşmesine yol açtı. Kısa bir süre sonra Giessen’e döndüğü zaman, Ludwig Weidig adlı, kasaba öğretmenliği yapan ilerici bir papazla tanıştı. Babasının da etkisi altında tanrı ta­nımaz bir genç olarak yetişen Büchner, Hıristiyanlık’ a karşı hiçbir yakınlık duymuyordu. Onun, daha önce gizli bir bildiri hazırlamaktan kovuşturmaya uğramış olan Weidig’le işbirliği yapmasının nedeni, bu papazın geniş halk kitlelerini ve köylüleri devrime hazırlamak amacıyla kullanılabilecek bir matbaa ma­kinesi olmasıydı.

  • Eserleri (başlıca): Oyun: Dantons Tod, 1835, (Dan­ton’un Ölümü); Leonce und Lena, 1836, (Leonce ile Lena); Woyzeck, 1836. Anlatı: Lenz, 1836.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir