Gerhard Funke Kimdir

Gerhard Funke Kimdir,Gerhard Funke Hayatı ve Biyografi

(1914)

Alman, filozof. Varlık ve bilinç so­runlarına insanın tarihinden kaynak­lanan bir görüşle çözüm aramıştır.

21 Mayıs 1914’de Leopoldshall’da doğdu. Orta­ öğrenimini doğduğu yerde gördükten sonra Mainz Üniversitesin de felsefe okudu. Felsefeyle ilgili çalış­malarını sürdürdüğü bu üniversitede profesör olarak görev aldı.

Funke’nin üzerinde durduğu başlıca konu, insa­nın yaşadığı toplum içinde alışkanlık, inanç, davranış ve düşünce gibi varlıklarla bir bütün olarak incelen­mesidir. Ona göre insanı anlamanın başka yolu yoktur. Funke, konuya bu açıdan bakarak, tinin gelişim tarihi bakımından Husserl’in Görüngücülük’ünü ele aldı. Daha sonraki çalışmalarını gelenek, ahlak, alışkanlık, davranış gibi insan eylemleri üzerin­de yoğunlaştırdı, insanın anlaşılması için tarihin önemini vurguladı. Ona göre bir bilinç varlığı olan insan, davranışlarından soyutlanarak anlaşılamaz. Bu nedenle varlık, bilinç, bilim ve bulunç (vicdan) sorunlarım bir bütünlük içinde, birbirinden ayırmak- sızın incelemek gerekir. Bilincin açıklanması için metafizik ve tarih olaylarından yararlanmalıdır.

Funke, Husserl’in geliştirdiği Görün gücülükü eleştirici bir tutumla incelerken, aşkın felsefeye (transzendentale philosophie) varmanın yöntemini ortaya koymak istediğini açıkladı. Ona göre aşkın felsefe, insanı başarıları içinde bir bütün olarak gören, tinsel başarılarını konu edinerek onlarla ilgili sorunla­ra çözüm arayan bir çalışma alanıdır.

  • Eserleri (başlıca): Zur transzendentalen Phaenome- nologie, 1957, (“Aşkın Görüngücülük Üstüne”); Ge- wohnheit, 1961, (“Alışkanlık”); Die Aufklaerung, 1963, (“Aydınlanma”); Phaenomenologie-Metaphysik oder Methode1966, (“Görüngücülük Bir Metafizik midir Yoksa Yöntem mi?”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir